Mistä johtuu se intialainen käsitys että lehmä on pyhä eläin?

Mistä johtuu se intialainen käsitys että lehmä on pyhä eläin?

 

   

  

Vastaus
10.07.201817:42
952
30

Asiasta ei vallitse tutkijoiden kesken yksimielisyyttä, sillä osa painottaa enemmän taloudellisia, osa poliittisia ja osa uskonnollisia tekijöitä. Hindulaisuuden pyhiin teksteihin kielto tappaa lehmiä tai syödä naudanlihaa ei suoraan perustu. Siitä on kuitenkin muodostunut keskeinen hindulaisen identiteettipolitiikan väline, kun lehmän pyhyyttä korostamalla on voitu erottautua muslimeista. Monissa Intian osavaltioissa lehmien teurastaminen on laitonta.

Lehmän pyhittämisen selittämisestä on muodostunut klassinen esimerkki siitä, miten monimutkaisin sitein politiikka, uskonto ja talous liittyvät toisiinsa. 1960-luvulla länsimaiset talostieteilijät tulkitsivat, että kielto käyttää naudanlihaa ihmisravinnoksi oli taloudellisesti järjetön ja inhimillisesti tuhoisa. Heidän myöhemmät kriitikkonsa painottivat lehmän pyhittämisen olevan harmoniassa taloudellisen järjen kanssa: lehmän taloudellinen arvo on Intiassa perustunut ennen kaikkea sen käyttöön vetojuhtana ja lannoitteen tuottajana, ei suoraan ravinnon lähteenä. Tämä pätee etenkin oloissa, joissa maatalouskoneita ja teollisia lannoitteita ei ole ollut varaa käyttää.

Yksi kysymys on siis se, mikä uskonnon ja talouden suhde ylipäätään on: ovatko uskonnolliset käsitykset itsenäinen sosiaalisia käytäntöjä selittävä tekijä vai voiko ne tulkita vain pintatason heijastukseksi perustavampien (taloudellisten tai valtapoliittisten) voimien vaikutuksesta. Suppeampi kysymys liittyy hindulaisten oppien tulkintaan: missä määrin lehmän tappamiseen ja syömiseen liittyville kielloille on löydettävissä vakuuttavia uskonnollisia perusteita. On myös esitetty näkemyksiä, joiden mukaan poliittinen eliitti on nämä kiellot juridisesti vahvistaessaan vain nostanut yhden tietyn hindulaisuuden tulkinnan muiden yläpuolelle.  

 

Kommentit (0)

Vastauksesi