Mistä johtuu italialaisten temperamentti?

Mistä johtuu italialaisten temperamentti?

Vastaus

Itseilmaisun erot kansojen välillä johtuvat kulttuurisesti välittyneistä tavoista, käytännöistä ja sopivaisuussäännöistä. 

Lapsia rohkaistaan kussakin kulttuurissa tietynlaisiin itseilmaisun muotoihin, kun taas jotkut muut ilmaisumuodot ovat sopimattomia. Itseilmaisun muotojen vaihtelu tulkitaan usein psykologiseksi ilmiöksi, vaikka siitä ei perimmältään ole kysymys. Asiaa avannee osaltaan tämä vastaus, jonka Kysy.fi on aiemmin antanut vastaavankaltaiseen kysymykseen: http://www.kysy.fi/kysymys/miksi-yleensa-ajatellaan-millaisia-jotkin-tie...

"Temperamentti" on oikeastaan psykologinen käsite, jolla tarkoitetaan ihmiselle tyypillistä yksilöllistä käyttäytymis- tai reagoimistyyliä, joka erottaa hänet muista. Kulttuuri ei vaikuta ihmisen temperamenttiin, mutta se ohjaa sitä, millä tavoin erilaisia temperamentteja on kussakin kulttuurissa mahdollista tuoda esille. Toiset kulttuurit esimerkiksi suosivat avoimempaa itseilmaisua ja toiset vähemmän avointa. Erilaisin temperamentein varustetut ihmiset puolestaan joutuvat sopeuttamaan käytöksensä vallitseviin käyttäytymistapoihin.

Kommentit (0)

Vastauksesi