Mistä johtuu, että veneissä on poikkeuksetta ratti oikealla puolella kun taas...

Mistä johtuu, että veneissä on poikkeuksetta ratti oikealla puolella kun taas...

Mistä johtuu, että veneissä on poikkeuksetta ratti oikealla puolella kun taas autoissa se on varsin luonnollisista syistä vasemmalla. Miksi veneissä on toisinpäin?

Vastaus

Meiltä tätä ei ole kysytty aikaisemmin, mutta Hesarin Torstilta kyllä. Hän on vastannut siihen useaankin kertaan, täydentänyt kun on saanut lukijoilta palautetta. Monet kiitokset Torstille taas kerran.

Jos tässä nyt summaisin Torstin vastauksista tärkeimmät kohdat:
- Pienissä veneissä ruori on usein keskellä tasapainon säilyttämiseksi. Venekauppiailta löytyy myös paatteja, joissa ruori on vasemmalla puolella.
- Satoja vuosia sitten viikinkilaivojen kaltaisia aluksia ohjattiin perämelalla, joka sijaitsi laivan oikealla sivulla. Melan tai ruorin oikeanpuoleinen sijainti purjeveneissä on peräisin noilta ajoilta ja siirtynyt aikanaan moottoriveneiden maailmaan.
- Yksipotkuristen moottoriveneiden potkuri pyörii yleisimmin oikealle, eli perästä katsottuna myötäpäivään. Tällainen oikeakätinen potkuri pyrkii kallistamaan venettä vasemmalle päin. Ilmiö on sitä voimakkaampi mitä pienemmästä veneestä ja voimakkaammasta moottorista on kysymys. Ruoripyörä asennetaan veneen oikealle puolelle siksi, että ohjaaja tasapainottaisi tätä kallistumaa.
- Veneet ovat väistämisvelvollisia oikealta lähestyville. Tällöin veneen oikealla laidalla olevalla ohjaajalla tai tähystäjällä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet havaita vaarallisesta sektorista lähestyvät veneilijät.

Lehden elektronin arkisto on kirjastossa virkailijakäytössä.

Kommentit (0)

Vastauksesi