Mistä johtuu, että toisissa kansoissa on enemmän alkoholismia kuin toisissa?

Mistä johtuu, että toisissa kansoissa on enemmän alkoholismia kuin toisissa?

Mistä johtuu, että esim. suomalaiset alkoholisoituvat helpommin kuin esim. japanilaiset? Olen kuullut myös, että ainakin eskimot alkoholisoituvat helposti, jopa helpommin kuin suomalaiset. Entä minkä muiden kansojen keskuudessa alkoholisoitumista esiintyy keskimääräistä enemmän ja missä vähemmän?

2 vastausta

Alkohlismi on yleinen kansantauti, jota esiintyy perheittäin. Alkoholismin on sanottu olevan mnitekijäinen sairaus, jossa perintotekijät vaikuttavat myös sairastumisalttiuteen. Alkohliriippuvuus ei itsessään ole periytyvää, mutta taipumus siihen periytyy. On tutkittua näyttöä, että alkoholiriippuvaiset vanhemmat lisäävät lasten alkoholisoitumisriskiä. Peritytymistapa on kuitenkin monimutkainen.

Alkoholiriippuvuuden syntyyn tarvitaan kuitenkin geenien lisäksi myös altistumista alkoholille. Alkoholismin periytymisen tutkimusta on vaikeuttanut se, että alttiusgeenejä on todennäköisesti monia, joista kukin selittää vain pientä osaa sairastumisriskistä. Toistaiseksi tutkijat ovat löytäneet muutamia alkoholismiin liitettyjä alttiusgeenejä, lähinnä alkoholidehydrogenaasi- ja asetaldehydidehydrogenaasigeenejä.

Geneettiset mallinnukset eivät kuitenkaan ole osoittaneet, että olisi olemassa yhden geenin muutoksiin liittyviä perinnöllisiä alkoholismin muotoja.Perimän suhteellista osuutta tutkittaessa on turvaudutu perhetutkimusten lisäksi adoptio- ja kaksostutkimuksiin.

Kysymyksesi, siitä onko joissain kansoiissa enemmän alkoholismia kuin toisissa, kuten suomalaisissa enemmän kuin japanilaisissa, puhutaan ns. alkoholismilta suojaavista tekijöistä. Nimittäin eräs alkoholismilta suojaava tekijä liittyy alkoholin aineenvaihduntaan ja alkoholin positiivisten tai mielihyvää tuottavien ja negatiivisten tai vastenmielisiä tuntemuksia aiheuttavien tekijöiden vuorovaikutukseen.

'Alkoholin ensimmäisen aineenvaihduntatuotteen asetaldehyhydin hapettaa etikkahapoksi entsyymni nimeltä asealdehydidehydrogenaasi. Tämän entsyymin erään muodon geenistä tunnetaan pistemutaatio, joka johtaa entsyymin yhden aminohapon korvautumiseen toisella. Keltaisella rodulla yleinen mutanttientsyymi ei pysty hapettamaan asetaldehydiä, minkä takia sitä kertyy elimistöön alkoholin juomisen jälkeen. Asetaldehydi aiheuttaa ihon punoitusta, sydämen tykytystä ja pahoinvointia. Esimerkiksi 44%:lla japanilaisista on virheellinen entsyymi, mutta japanilaisilta alkoholisteilta sitä ei juuri tavata.' Japanilaisilla, joilla tuo mutaatio on vaikuttaisi olevat siis luonnollinen antabus-lääke geeniperimässään. (Hyytiä, P. Alkoholismin periytyvyys

Toisaalta uudempi tutkimus on myös kiinnostunut niistä aivojen välittäjäaineista, jotka liittyvät alkoholin vaikurusten kokemiseen (dopamiini-, GABA- ja serotoniinijärjestelmät). Gapa-reseptorigeeneissä kromosomissa 4 sijaitsevan reseptorikompleksin GABRB1-geenin ja alkoholismin välillä havaittiin Coga-tutkimuksen kytkentäanalyysissä merkittävä yhteys. Toiset tutkijat ovat löytäneet samalla alueella yhteyden Amerikan intiaaniväestöön kohdistuvassa kenttätutkimuksessa.

Eskimoiden alkoholisoitumisesta suomalaisiin verrattuna voi sanoa, että kun alttius alkoholismille näyttäisi olevan periytyvää, voidaan olettaa suhteellisen pienessä populaatiossa näiden geenien rikastuvan. Muita syitä alkoholismin kehittymiselle myös Suomessa on etsitty mm. pohjoisten kansojen juomatavoista, pimeän talven vaikutuksesta yms. 

Alkoholismista on syytä kuitenkin muistaa, että siihen liittyy vahvasti myös muidenkin päihteiden käyttöä (alkoholisteista myös 85% tupakoi) sekä psykiatrisia häiriöitä.

 

Lähteet:

Alkoholi - bilolääketieteellinen käsikirja, toim. Kiianmaa & Salaspuro

Söderling, L: Alkoholismin aakkoset

Kaprio, J. Onko alkoholismi perinnöllistä? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2003:119(24):2514-2519

Alkoholi ja geenit: Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet, THL (artikkeli, 17.10.2013)

 

Kommentit (0)
08.12.201421:27
5647
45

Meillä Suomessa elää vahvana sellainen käsitys, että suomalaiset ovat jotenkin erityisen alttiita alkoholismille. Ja että kaikialla muualla osataan nauttia "sivistyneesti". Sehän ei tietenkään pidä paikkaansa. Mutta kun me kuljemme ulkomailla enimmäkseen päiväsaikaan ja kaupunkien keskustoissa, niin ei silloin alkoholisteja näy. Paitsi ehkä Tukholmassa. Ja Tallinnassa. Ja Pietarissa. Ja Moskovassa. Ja... Pari vuotta sitten tuli tv:stä dokumentti, missä kerrottiin amerkkalaisten (USA) nuorten lisääntyneestä humalahakuisesta juomisesta. Samassa ohjelmassa puhuttiin yleisemminkin alkoholin suurkulutuksesta, mutta ei mainittu sanallakaan suomalaisia.

Kommentit (0)

Vastauksesi