Mistä johtuu, että kun katsoo pitkää kohteeseen, kohteen alapuolella olevat...

Mistä johtuu, että kun katsoo pitkää kohteeseen, kohteen alapuolella olevat...

Mistä johtuu, että kun katsoo pitkää kohteeseen, kohteen alapuolella olevat kohteet, jotka eroavat taustasta, katoavat. esimerkiksi kun katson pöydän jalkaan, ja pöydän edessä lattialla on liitu, se katoaa kun pöydän jalkaa katsoo kauan. Liitu tulee esiin, kun silmää likauttaa.

Vastaus

Aluksi taas varoituksen sana: jos epäilet esimerkiksi näössäsi olevan jotakin vikaa, käänny asiantuntijan puoleen.

Jos tämä mahdollisuus kuitenkin jätetään pohdinnan ulkopuolelle, maallikon tulkinta asiasta voisi olla tällainen:

Kyse voi olla siitä, että esine sattuu olemaan ns. silmän sokeassa pisteessä, tai optisesta harhasta. Optisissa harhoissa havaitsijan aivot pyrkivät tulkitsemaan näköaistin välittämää informaatiota virheellisesti. Silmä voidaan esimerkiksi harhauttaa näkemään asioita, joita kuvassa ei ole, ja kadottamaan näkyvistä osa kuvan sisällöstä.
( http://fi.wikipedia.org/wiki/Optinen_harha )

Sokeasta pisteestä kerrotaan:
Silmän sisimmäinen kerros on verkkokalvo. Verkkokalvo peittää silmän takaosan sisäpintaa kaikkialta muualta paitsi näköhermonpään kohdalta. Näköhermonpää sijaitsee silmänpohjassa tarkan näkemisen pisteestä nenään päin n. 3-4 mm. Koska näköhermonpäässä ei ole verkkokalvoa, siitä aiheutuu näkökenttään ns. fysiologinen sokea piste. Silmänpohjan nenänpuoleinen alue vastaa näkökentässä ohimonpuoleista osaa, joten sokea piste sijaitsee katseen kohdistuspisteestä n. 15 astetta ohimoon päin. Sokea piste on laajuudeltaan 5 astetta (kohdistuspisteestä n. 13-18 astetta ohimoon päin). Molempien silmien sokea piste on kohdistuspisteen ohimonpuolella, joten yhteisnäössä toisen silmän näkökenttä kattaa toisen silmän sokean pisteen.

Sokean pisteen voi demonstroida seuraavasti: Piirrä paperille piste ja sen oikealle puolelle 10 cm:n päähän risti. Peitä vasen silmä. Pidä paperi suorassa, jotta piste ja risti ovat vaakasuorassa toisiinsa nähden. Katso pistettä. Voit havainnoida ristin katsoessasi pistettä kaikilla muilla etäisyyksillä paitsi pitäessäsi paperia n. 40 cm:n päässä silmistäsi. Tältä etäisyydeltä (40 cm) risti katoaa näkyvistä, koska siitä muodostuva kuva muodostuu silmänpohjassa näköhermonpään kohdalle = fysiologisen sokean pisteen kohdalle.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Silm%C3%A4

Sokeaa pistettä havainnollistavia optisia harhoja:
http://www.elisanet.fi/wfan/blindspot-illusion.jpg
http://www.amazing-illusion.com/2009/07/vanishing-blue-dots-illusions.html

Lisää optisista harhoista:
http://www.elisanet.fi/wfan/harhat.html
http://www.saunalahti.fi/~lasseh/harha.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_illusion

Kommentit (0)

Vastauksesi