Mistä ihminen koostuu?

Mistä ihminen koostuu?

Vastaus

Ihminen on monimutkainen kokonaisuus, jolla on rakenne ja toiminnot.

Ihmisen elimistön perusosia ovat solut. Niitä on aikuisen ihmisen kehossa 10-100 biljoonaa kappaletta.

Suurimman osa eli 99% ihmiskehon kemiallisesta koostumuksesta muodostaa kuusi alkuainetta: happi, hiili, vety, typpi, kalsium ja fosfori.

Lisäksi ihmiskehossa on pieniä määriä muun muassa typpeä fosforia, kaliumia, rikkiä, natriumia ja magnesiumia. Suurin osa ihmiskehosta eli noin 70% on vettä (eli vetyä ja happea).

Ihmiskehon rakenneosina toimivat luusto ja lihakset.

Verenkierto toimii tärkeänä kuljetusjärjestelmänä, elimillä on omat erityistehtävänsä ja hengityselimistön avulla keho saa elintärkeää happea.

Aivot osana keskushermostoa muodostavat keskuksen, joka ohjaa ja valvoo automaattisesti kaikkia elintoimintoja.

Ihmisen henkinen koostumus sen sijaan on vielä arvoitus. Aivojen yhteys mieleen eli se, miten aivot ohjaavat mielen toimintoja, on aivotutkimuksen kiinnostavimpia haasteita.

Lähde:
Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY, 2009

Kommentit (0)

Vastauksesi