Mistä hömötiainen on saanut nimensä?

Mistä hömötiainen on saanut nimensä?

Vastaus

Hömötiaisen (Parus montanus) nimityksen otti käyttöön vuonna 1872 August Johan Malmberg. Tuolloin nimi oli muodossa hömötiiainen. Nimen alkuosa tarkoittaa hölmöä tai typerää. Hömö-sana on ollut käytössä lähinnä itämurteissa. Jukka Hintikka arvelee, että nimitys viitanneet lajin kesyyteen, joka on tulkittu typeryydeksi.

August Johan Malmberg, sittemmin Aukusti Juhana Mela, oli opettaja ja luonnontutkija, joka keräsi lintujen kansanomaisia nimiä. Hän loi Suomen linnuille nimistön, joka uudistettiin perusteellisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen.

Kommentit (0)

Vastauksesi