Mistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri saa rahoituksensa?

Mistä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri saa rahoituksensa?

Vastaus

HUS-kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta, jotka ovat HYKS-sairaanhoitoalue sekä Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Yhteensä kuntia on 24. 

HUS-kuntayhtymän talous perustuu vuosittain tehtäviin palvelusopimuksiin jäsenkuntien kanssa. Erikoissairaanhoidon kuntatilaukset muodostavat pääosan HUS:n tuloista.  Jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain ennakkoon,  ja laskutus tasataan neljä kertaa vuodessa toteutuneiden hoitojen mukaiseksi. HUS-yhtymä laskuttaa potilaiden kotikuntia omakustannushinnoilla, sillä kuntayhtymän tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

 
HUS  myy jonkin verran palveluja myös jäsenkuntiensa ulkopuolelle.
 
Lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen sekä yliopistolliseen tutkimukseen HUS saa valtion tutkimus- ja koulutusmäärärahaa. Eduskunta päättää vuosittain jaettavan ja 20 sairaanhoitopiirin kesken kilpailutetun valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen suuruudesta. Vuonna 2016 HUS:n osuus oli noin 27,7 miljoonaa euroa.
Kommentit (0)

Vastauksesi