mistä ammateista lähihoitajan ammatti on muodustunut ja niiiden ammateiden...

mistä ammateista lähihoitajan ammatti on muodustunut ja niiiden ammateiden...

Vastaus

Kysymykseesi on vastattu aiemmin iGS:ssä näin:

"Lyhyesti voisi sanoa, että lähihoitajan nimike on syntynyt perushoitaja-nimikkeen kautta alkujaan apuhoitaja-nimikkeestä .

”Vuonna 1941 perustettiin Marsalkka Mannerheimin käskyllä Suomen Punaisen Ristin Apusisarjärjestö, jonka tarkoituksena oli kouluttaa apusisaria sotasairaaloita varten. Tätä apusisarkoulutusta pidetään yleisesti apuhoitajakoulutuksen esivaiheena”

”Syksyllä 1978 apuhoitajakoulutusta pidennettiin valtioneuvoston päätöksellä kolme lukukautta kestäväksi. Tämä tapahtui irrallaan keskiasteen koulutusuudistuksesta, jonka valmistelua jatkettiin. Vuoden 1976 lopussa koulutettuja apuhoitajia oli jo 18 500. Apuhoitajakoulutuksen muuttamista kaksivuotiseksi ajettiin jo 80-luvun alussa. Tärkeä virstanpylväs saavutettiin, kun vuonna 1987 keskiasteen koulunuudistuksen mukaisesti aloitettiin ylioppilaspohjaiset ja peruskoulupohjaiset perushoitajakoulutukset lähes kaikissa sairaanhoito-oppilaitoksissa. Ensimmäiset perushoitajat valmistuivat vuonna 1986.

1990-luvun taitteessa sosiaali- ja terveysalan koulutusuudistus koettiin tarpeelliseksi. Syntyi lähihoitajakoulutus, joka alkoi kokeiluna v. 1992 kolmella paikkakunnalla. Koko maassa koulutus alkoi vuotta myöhemmin ja se korvasi aiemmat kymmenen sosiaali- ja terveysalan toisen asteen tutkintoa. Nykyisellään lähihoitajakoulutuksessa on yhdeksän koulutusohjelmaa ja koulutus kestää peruskoulupohjalta kolme vuotta. Laaja-alaisena koulutus antaa valmiudet toimia hoitotehtävissä kaikilla sosiaali- ja terveysalan sektoreilla.”"

Toimiva linkki vastauksessa käytettyyn lähteeseen:
http://www.superliitto.fi/?cat=57

Lähde:
http://igs.kirjastot.fi/fi-FI/iGS/kysymykset/kysymys.aspx?ID=8f04ecc5-a3...

Kommentit (0)

Vastauksesi