Missä vaiheessa viime vuosikymmenten (70-luvulta eteenpäin) aikakausi ym. lehtien digitointi on?

Missä vaiheessa viime vuosikymmenten (70-luvulta eteenpäin) aikakausi ym. lehtien digitointi on?

Milloin ne saadaan internettiin samaan tapaan kuin 1900-luvun alun lehdet?

Vastaus

Kysyjä tarkoittaa ilmeisesti Kansalliskirjaston erinomaista Digitaalista lehtiarkistoa, jonka lehdet ovat verkossa vapaasti luettavissa. Tällä hetkellä tuo vapaasti luettava arkisto kattaa suomalaiset sanomalehdet vuosilta 1771-1929. Tätä uudempia lehtiä on luettavissa vapaakappalekirjastojen päätteillä. Meille helsinkiläisille on tietysti helpointa mennä lukemaan lehtiä Kansalliskirjaston päätteille. Uudempia lehtien saattaminen digitoituun muotoon on hankalampaa, koska sanomalehtiartikkeleitakin koskee tekijänoikeuslaki. Tekijällä tai hänen perillisillään on oikeus kirjoittajan tekstiin vielä 70 vuotta kirjoittajan kuoleman jälkeen. Esimerkiksi 1949 kuolleen henkilön kirjoituksia voi aivan hyvin olla esimerkiksi 20-luvun lehdissä. Siksi asioista pitää sopia. Kirjastot  eivät voi käytännössä olla yhteydessä jokaiseen lehtiartikkelin kirjoittajaan erikseen vaan ne keskustelevat asiast  tekijöitä edustavan Kopioston kanssa. Tekijänoikeuslainmukaisen sopimuslisenssisäännöksen turvin Kopiosto neuvottelee tekijöiden puolesta ja tilittää maksettavat maksut tekijöille. 

Digitoinnin etenemistä voi seurata Kansalliskirjaston sivulta. Digitoimme nyt -otsikko kertoo, että jo osa 1950-luvunkin lehdistä on digitoitavina

Kommentit (0)

Vastauksesi