Missä vaiheessa sanasta porsliini katosi r-kirjain?

Missä vaiheessa sanasta porsliini katosi r-kirjain?

Vastaus

Molemmat sanat ovat lainautuneet suomeen ruotsista, jossa on normaalin porslin-sanan ohella joskus ollut myös muoto posselijn. Suomessa ensimmäinen tunnettu kirjaanpano on asetustekstissä vuonna 1766 "porcellainit", posliinin otti suomen kielessä käyttöön Carl Helenius v. 1838 ilmestyneessä ruotsin kielen sanakirjassaan. Elias Lönnrot tunsi Suomalais-ruotsalaisessa sanakirjassa 1866-1880 molemmat, mutta antoi etusijan posliinille. Agathon Meurman tunsi sivistyssanakirjassaan ("Sanakirja yleiseen siwistykseen kuuluwia tietoja warten" 1883-1890) ja Ranskalais-suomalaisessa sanakirjassaan (1877) vain porsliinin. A.F.Ringvall ja Pekka Kijanen mainitsivat molemmat vaihtoehdot Suomalais-venäläisessä sanakirjassaan (1902), mutta Pekka Kijanen taas tyytyi kymmentä vuotta myöhäisemmässä Venäläis-suomalaisessa sanakirjassaan pelkkään posliiniin.

Myös Karl Erwast oli jo v. 1888 ilmestyneessä Suomalais-saksalaisessa sanakirjassaan tuntenut vain posliinin. 1900-luvun alun suomalainen Tietosanakirja (osa 7, painovuosi 1915) asettaa etusijalle posliinin, mutta tuntee viittauksena myös toisen vaihtoehdon. Vuosina 1951-1961 ilmestynyt Nykysuomen sanakirja, jonka aineisto on koottu jo muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin, tuntee molemmat, mutta painottaa, että posliini on suositeltavampi muoto. Uusimmat kielenhuoltosanakirjamme, Suomen kielen perussanakirja (1990-1994) ja Kielitoimiston sanakirja (2006) eivät enää tunne kuin posliinin.

Kokoavasti kai voi sanoa, että sinä aikana jolloin suomen kieltä on tietoisesti ja määrätietoisesti kehitetty nykyaikaiseksi kirjakieleksi (siis 1800-luvun puolivälistä eteenpäin), ovat molemmat muodot eläneet rinnakkain eikä voi sanoa, että toinen olisi tullut toisen tilalle. Käytännössä muoto ilman r-kirjainta kuitenkin vakiintui kirjakielen normaalimuodoksi jo 1900-luvun alussa, joskin toinen vaihtoehto on pitkään säilynyt ainakin puhekielessä.

Koukkunen, Kalevi
Atomi ja missi : vierassanojen etymologinen sanakirja. - WSOY, 1990.

Kommentit (0)

Vastauksesi