Missä Suomessa voi opiskella musiikkiterapeutiksi?Onko julkishallinnossa...

Missä Suomessa voi opiskella musiikkiterapeutiksi?Onko julkishallinnossa...

Missä Suomessa voi opiskella musiikkiterapeutiksi?

Onko julkishallinnossa, valtion ja kuntien työpaikat, musiikkiterapeuteille pysyviä, kokopäivätyöpaikkoja?

Ostavatko kunnat ja sairaanhoitopiirit musiikkiterapiapalveluita kuntalaisilleen yksityiltä firmoilta tai vastaavilta?

Millaisiin mielenterveysongelmiin tai vastaaviin musiikkiterapiaa sovelletaan Suomessa?

Vastaus

Musiikkiterapeutin toimia ja virkoja voi hakea, kun on suorittanut ammatillisen musiikkiterapiakoulutuksen. Opiskelupaikkoja ovat Sibelius-Akatemian koulutuskeskukset Helsingissä ja Seinäjoella, Eino Roiha –instituutti Jyväskylässä sekä Pirkanmaan ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulut.

Musiikkiterapeutteja työskentelee mm. kouluissa, päiväkodeissa, kehitysvammalaitoksissa, erikoissairaanhoidossa ja sosiaalihuollossa. Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen verkkosivuilla todetaan, että suurin osa toimii yksityisinä palveluntuottajina, koska musiikkiterapeutin toimia on melko vähän. Tästä voisi päätellä, että kunnallisia ja valtiollisia kokopäivätyöpaikkoja ei juurikaan ole, vaan musiikkiterapiapalvelut ostetaan yksityisiltä palvelutuottajilta.

Musiikkiterapiaa käytetään mm. kommunikaatiohäiriöiden ja neurologisten ongelmien hoitoon sekä päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyviin ongelmiin. Tukea-antavalla musiikkiterapialla voidaan lieventää ahdistusta, masennusta ym. psyykkisiä oireita. Perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Lisää tietoa musiikkiterapian käytöstä hoitomuotona on Musiikkiterapiapalvelut –esitteessä, johon löytyy linkki Suomen Musiikkiterapiayhdistyksen verkkosivuilta. Esite on tarkoitettu helpottamaan musiikkiterapian valintaa kuntoutus- ja hoitomuodoksi.

Lähteet:
Suomen Musiikkiterapiayhdistys ry
http://www.musiikkiterapia.net/
Työ- ja elinkeinotoimiston Ammattinetti
http://www.ammattinetti.fi/web/guest/alat?p_p_id=akysearchammattiala_INS...
Opetushallituksen Opintoluotsi
http://www.opintoluotsi.fi/fi-FI/koulutusalat_ja_ammatit/

Kommentit (0)

Vastauksesi