Missä on Suomen suurin peltolohko? Entä pienin?

Missä on Suomen suurin peltolohko? Entä pienin?

Vastaus

Maaseutuvirasto on julkaissut CD-aineistona peltolohkorekisterin, josta löytyy tiedot Suomen pelloista. Maaseutuvirastosta vastattiin kysymykseen seuraavasti:

"Suomen Peltolohkorekisteristä ilmenee että suurin peruslohko, joka on viljeltyä peltoa 106,46 hehtaaria, sijaitsee Lestijärvellä. Pienin peltolohko on 0,01 hehtaaria ja se sijaitsee Kouvolassa.

Tätä suurempiakin lohkoja on, suurin on jopa 745,75 hehtaaria, mutta ne eivät ole "peltoja" vaan laitumia ja muita alueita, joita ei varsinaisesti viljellä, mutta jotka ovat maatalouskäytössä. Tämä suurin alue (saari) sijaitsee Pellossa.

Yleisesti ottaen suurimmat lohkot sijaitsevat Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Pieniä lohkoja on vähän siellä täällä."

Maaseutuviraston kotisivu:
http://www.mavi.fi/fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi