Missä Suomen järvissä ja joissa on lohia?Onko lohikanta näissä vähentynyt viime aikoina?

Missä Suomen järvissä ja joissa on lohia?Onko lohikanta näissä vähentynyt viime aikoina?

Vastaus

Lohesta tavataan kahta muotoa, järvilohta ja merilohta.

Järvilohi elää makeanveden vesistöissä eli järvissä ja niihin laskevissa joissa. Lohia tavataan useissa suurissa vesistöissä kuten Vuoksen vesistössä, Inarinjärvessä ja Päijänteessä. Suomalaiset järvilohet ovat yleensä viljeltyjä. Lisäksi Venäjän Laatokan järvilohi nousee Hiitolanjokea pitkin Suomen puolelle kutemaan. Samoin Kuusamon Pistojokeen saattaa nousta lohia Venäjän Kuittijärvestä sekä läheiseen Suomujokeen Luttojoesta.   

Merilohet puolestaan käyvät kutemassa mereen laskevissa joissa. Lohen alkuperäiset elinalueet olivat Atlantin valtameren pohjoisosa ja Itämeri. Nykyisistä Suomen Atlanttiin laskevista joista ainakin Tenojoessa ja Näätämönjoessa esiintyy lohia. Itämereen laskevista joista lohia esiintyy puolestaan Tornion- ja Simojoessa.

Etenkin Itämeren lohikantaa seurataan tarkasti. Lohisaaliit ovat pienentyneet 1980- ja 1990-lukujen huippuvuosista. Lohien elinmahdollisuudet ovat heikenneet mm. koskien valjastuksen ja perkaamisen, ojitusten ja jätevesien sekä kalastuksen vuoksi. Lohijokien määrä on romahtanut aiemmsta 18:sta kahteen. Erityisen uhanalaisia ovat järvilohet. Lisätietoa lohikannoista kannattaa tiedustella Luonnonvarakeskuksesta (Luke). Lisäksi vastauksen lähteenä käytetyltä sivulta löytyy hyödyllisiä linkkejä.  

Kommentit (0)

Vastauksesi