Missä sijaitsevat Suomen alueen lehtokeskukset?

Missä sijaitsevat Suomen alueen lehtokeskukset?

Vastaus

Lehto on Suomen metsätyypeistä rehevin ja runsaslajisin. Metsämaamme pinta-alasta lehtoja lasketaan olevan vain 1 %. Lehtokeskuksilla tarkoitetaan alueita, joilla olosuhteet lehtometsiköille ovat sopivia. Eteläisen hemiboreaalisen vyöhykkeen lisäksi Suomessa on Etelä-Hämeen, Keski-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun vaarajakson, Lapin kolmion, Pohjois-Kuusamon ja Kittilän lehtokeskukset. Alueiden sijainnit löytyvät ensimmäisen lähdelinkin karttakuvasta.

Kommentit (0)

Vastauksesi