Missä on Suomen pehmein hanavesi ja missä kovin?

Missä on Suomen pehmein hanavesi ja missä kovin?

Vastaus

Veden kovuus aiheutuu veteen liuenneesta kalsiumista ja magnesiumista. Suomessa vesi on yleensä pehmeää, koska kallioperä on hapanta ja maasto karua sekä soista.

Pehmeintä vettä sanotaan olevan Pohjois- ja Itä-Suomessa sekä Kainuussa. Kovin vesi esiintyy taas rannikolla, Lohjan seudulla ja Tornion tienoilla. Pesuainevalmistajat mainitsevat lisäksi usein Kokkolan. Eri kuntien vesilaitosten verkkosivuja tutkimalla voi tarkemmin selvittää asiaa.

Lohjan maaperässä on kalkkikiviesiintymiä ja se vaikuttaa paikalliseen pohjaveteen. Lohjan vesilaitoksen mukaan kovin vesi kaupungissa tulee keskustan alueen hanoista: 7,6 °dH. Kemiin ja Tornioon vettä toimittava Meri-Lapin vesi ilmoittaa veden kovuudeksi 6,2 °dH. Kokkolan vesilaitos mainitsee sikäläisen veden kovuuden olevan n. 7 °dH. Edellä mainitut lukemat ovat veden kovuusasteikolla keskikoviksi luettavia.

Hyvin pehmeistä vesistä on hankalampi löytää mainintoja varmaankin jo yleisyytensä vuoksi. Vastaajan satunnaisesti itäisestä Suomesta valitseman Lieksan vesi näyttäisi esimerkiksi olevan erittäin pehmeää. Sen kovuus vaihtelee 1 - 2 °dH välillä

Kommentit (0)

Vastauksesi