Missä näen direktiivin tai säädöksen jossa on määrätty kaulakorujen tai avainkaulanauhojen turvallisuudesta eli niissä pitää olla turvalukko,jotta käyttäjä ei jää vaaratilanteessa hätään, jos kaulakoru juuttuu johonkin?

Missä näen direktiivin tai säädöksen jossa on määrätty kaulakorujen tai avainkaulanauhojen turvallisuudesta eli niissä pitää olla turvalukko,jotta käyttäjä ei jää vaaratilanteessa hätään, jos kaulakoru juuttuu johonkin?

onko säädöksiä myös lasten koruista? Toinen kysymys:mistä löydä direktiivin korumateriaalien käyttöön lähinnä nikkelistä, lyijystä, kadiumista ja elohopeasta? Missä on tietoa näistä kahdesta asiasta korujentekijöille tai korujenosia valmistaville firmoille? Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

Kuvat: 
Vastaus

Avainkorujen tai kaulanauhojen osalta en löytänyt säädöksiä, joissa turvallisuusvaatimukset määriteltäisiin. Lasten tuotteiden osalta Tukesin sivuilla todetaan mm. että lasten vaatteissa ei tulisi olla niskan taakse sidottavia nyörejä. Nauhojen lukituksen olisi luonnollisesti syytä avautua helposti, ettei lapsi jäisi niistä roikkumaan esimerkiksi kiipeilytelineisiin, mutta ilmeisesti myös ns. turvalukolliset voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

EU-lainsäädäntö rajoittaa kadmiumin ja kadmium-yhdisteiden, lyijyn ja lyijy-yhdisteiden ja nikkelin käyttöä koruissa.

Direktiivi 94/27/EY / määrittelee missä nikkeliä ei saa käyttää: esimerkiksi kaulakorut, korvakorut  "jos vapautuvan nikkelin määrä, joka irtoaa näiden tuotteiden osista ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen, on yli 0,5 p,g neliösenttimetriä kohden viikossa.

REACH-asetuksen (EY) No 1907/2006 liite XVII, rajoitus n:o 23, kohdat 8, 10 ja 11 (Komission asetus (EU) N:o 494/2011 liitteen XVII muuttamisesta (kadmium), oikaisu EUVL L 136, 24.5.2011, s. 105.

REACH-asetuksen (EY) No 1907/2006 liite XVII, rajoitus n:o 63 (Komission asetus (EU) N:o 836/2012 liitteen XVII muuttamisesta lyijyn osalta. Tukesin sivuilta löytyy yhteenveto kahden edellämainitun säädöksen vaikutuksista "Kadmium- ja lyijy-rajoitukset koruissa".

Lisäksi etenkin lastenkoruissa on haitalliseksi todettu ftalaatit

Tarkempia tietoja voi kysyä Tukesista ja lainsäädännön osalta myös Eu-tietopalvelusta; eurooppatiedotus@formin.fi .

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi