Missä koulukirjoissa väitettiin Lappajärveä tulivuorijärveksi?

Missä koulukirjoissa väitettiin Lappajärveä tulivuorijärveksi?

Kerrotaan että aikanaan koulukirjoissakin opetettiin että Lappajärvi on tulivuorijärvi, niin missä kaikissa kirjoissa tälläinen väite esiintyy?

5 vastausta
01.11.201914:43
18218
17

"Missä kaikissa kirjoissa" jääköön muiden vastattavaksi. Tässä havainnot yhdestä koulukirjasta 1950-luvulta.

Lappajärvi mainitaan kerran Suomen maantiedon kirjassa (Leiviskä - Kärki, esillä on 6. painos, WSOY 1954) luvussa "Kallioperä":
"- - on Suomessa Lappajärven saarilla laavakiveä, joka on maanpinnalla jähmettynyttä magmakivilajia eli muinaisten tulivuorten laavaa".
Lappajärveä ei mainita vesistöjen tai maisema-alueiden esittelyssä.

Lisäksi muisto, joka ei ole kirjatietoa: Serkkutyttöjen toinen mummola oli Etelä-Pohjanmaalla sisämaassa. Kansakoulun kesälomalla sikäläinen eno tai täti oli vienyt heidät Lappajärven rannalle ja kertonut, että tämä on entinen tulivuori. Ajankohta oli varmaankin 1960-luvun alku.

 

 

Kommentit (0)
28.10.201918:02
25094
13

Otavan suuren ensyklopedian osassa 19 (1981), artikkelissa "Vaasan lääni"  todetaan seuraavaa:

Lappajärven allas on Suomen erikoisimpia laaksoja. Se on usein tulkittu tuliperäisen toiminnan aikaansaamaksi kallioperän särkyneeksi osaksi, johon eroosio on saanut hyvän otteen. Nykyään uskotaan enemmän siihen, että alue on syntynyt meteoriitin iskiessä siihen ja aiheuttaessa sekä särkymistä että kivilajien muuttumista, šokkimetamorfoosin.

(Artikkelin kirjoitti silloinen talousmaantieteen professori Mauri Palomäki.)

Ainakaan vielä 1970- ja 1980-luvun taitteessa Lappajärven synnystä ei geologiassa siis näy vallinneen täyttä yksimielisyyttä.

Kommentit (0)
27.10.201916:26
5965
12

Onhan sinne kaiketi ainakin meteoriitti "tippunut"? Olisiko tämä aiheuttanut väärinkäsityksen? (Siellähän on/oli myös ravintola nimeltään "Kivitippu".)

Kommentit (0)
03.11.201917:16
25094
12

Satuin huomaamaan, että 1980-luvulla ilmestyneen teossarjan Finlandia. Otavan iso maammekirja  seitsemännessä, Etelä-Pohjanmaata käsittelevässä osassa on fil. tri Martti Lehtisen laatima kokosivun erityisarttikkeli "Lappajärvi, suuri meteoriittikraatteri".

Artikkelista ilmenee mm., että aina "1960-luvun loppupuolelle saakka oli vallalla käsitys, että Lappajärvi on syntynyt vanhan mutta kuitenkin ympäröivää peruskalliota paljon nuoremman tulivuoren purkauskanavaan".  Käsitys perustui Lappajärven erikoiseen kivilajiin, kärnäliittiin, jonka selitettiin syntyneen räjähdysmäisessä tulivuorenpurkauksessa.

Kesällä 1967 aloitetuissa uusissa tutkimuksissa löytyi kuitenkin kokonainen sarja valtavassa räjähdyksessä syntyneitä kivilajeja. Vasta 1960-luvun alusta lähtien alusta lähtien olivat saattaneet erottaa meteoriittien synnyttämät räjähdyskraatterit (astrobleemit eli tähden synnyttämät "haavat" maan pinnassa) tulivuorten räjähdyskraattereista. Tämän oli tehnyt mahdolliseksi 1950-luvun tieteellis-tekninen kehitys - mm. maanalaiset ydinräjäytykset.

Näin selvisi, että nykyinen Lappajärvi sijaitseekin syvälle kuluneessa vanhassa meteoriittikraatterissa.

- - -

Se  Lappajärven synnyn tutkimuksen oppihistoriasta. Edellisen perusteella voidaan siis päätellä, että varhaisin mahdollinen ajankohta (historiantutkimuksen termein terminus post quem), jolloin Lappajärven todellinen, meteoriitin iskeytymiseen perustuva syntyhistoria on voinut alkaa levitä yleiseen tietoisuuteen, on rohkeasti arvioiden 1970-luvun alku. Koska kuitenkin on tunnettua, että tieteen uudet tutkimustulokset siirtyvät oppikirjoihin usein huomattavallakin viiveellä, edellä mainitsemaani ajankohtaa on pidettävä vain teoreettisena. (Itse tämän säikeen vastauskommentit kirvoittanut kysymys on muotoiltu niin epämääräisesti, että tarkkaa yleispätevää vastausta siihen tuskin osaisi ainakaan suoralta kädeltä antaa se kuuluisa vanha Erkkikään.)

Kommentit (0)

Valitettavasti käytettävissämme olevissa lähteissä ei ole noin vanhoja koulukirjoja, joista pääsisi tarkistamaan, mutta ainakin Terra: Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirjassa vuodelta 1927 (Vol 39) näyttäisi olevan Pentti Eskolan artikkeli nimeltä "Jänisjärvi ja Lappajärvi. Suomen tulivuorijärvet". Sen perusteella vaikuttaisi että ainakin siis 20-luvulla olisi uskottu tähän tulivuorijärviteoriaan. Kansalliskirjaston kokoelmissa näyttäisi ainakin olevan vanhoja maantiedon oppikirjoja, joissa saattaisi olla myös tästä tietoa.

Onkohan jollakulla vanhemmista palvelumme seuraajista omakohtaisia koulukirjamuistoja aiheesta?

Lähteet:

https://sites.google.com/site/lappajarvicrater/researchs
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/04/19/sammuneita-tulivuoria
https://kansalliskirjasto.finna.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi