Missä kohtaa Tornionjoessa kulkee Suomen ja Ruotsin raja?

Missä kohtaa Tornionjoessa kulkee Suomen ja Ruotsin raja?

Vastaus

Yleisenä periaatteena Suomen ja Ruotsin välisellä jokirajalla on, että raja seuraa virtaavien jokien syväväylää. Näin on myös Tornionjoessa. Valtakunnanraja kulkee Tornionjoen syväväylässä aina Tornion Suensaaren tasalle asti, jonka jälkeen raja eroaa syväväylästä. Suensaarella sijaitsee Tornion keskusta ja koko saari kuuluu Suomelle. Suensaaren eteläpuolisilla osuuksilla valtakunnanraja on määritelty erilaisten taitepisteiden avulla.

Tästä karttalinkistä näkee missä raja kulkee: http://kansalaisen.karttapaikka.fi/kartanhaku/paikannimihaku.html?e=3662...

Valtakunnanrajan virallinen kulku on viimeksi määritelty Suomen ja Ruotsin rajankäyntivaltuuskuntien toimesta vuosien 2004 – 2007 välisenä aikana. http://www.maanmittauslaitos.fi/tiedotteet/2007/03/suomen-ruotsin-rajank...
http://www.maankaytto.fi/arkisto/mk211/mk211_1472_tatila.pdf

Tasavallan presidentin asetuksessa mainitaan rajankäyntiin liittyvien asiakirjojen ja karttojen olevan nähtävinä ja saatavissa maanmittauslaitoksessa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100256?search%5Btype%5D=pika&s...

Lähde: Rajavartiolaitos

Kommentit (0)

Vastauksesi