Missä kohtaa kirjekuoressa pitäisi olla vastaanottajan nimi ja osoitetiedot...

Missä kohtaa kirjekuoressa pitäisi olla vastaanottajan nimi ja osoitetiedot...

Missä kohtaa kirjekuoressa pitäisi olla vastaanottajan nimi ja osoitetiedot, kun kirje lähetetään Suomessa Suomeen tavallisena 1. tai 2. luokan kirjeenä?

Vrt. Kelan kirjekuorissa, jotka se antaa asiakkaalleen sen vaatiman lomakkeen palauttamiseksi, vastaanottajaa eli Kelaa varten on ikkuna kirjakuoren vasemmassa ylälaidassa, johon normaalisti tulee lähettäjän nimi ja osoite.

Vaikka lähettäjän nimi ja osoite mahtuisikin tuon vastaanottajan ikkunan yläpuolelle, onko Kelan menettely Itellan ohjeen mukainen, jossa normaalisti vastaanottajan nimi ja osoite tulee oikeaan sarakkeeseen noin puolen välin alapuolella.

Vastaus

Ikkunakuoret ovat yleensä konelajiteltavia kirjelähetyksiä, joita varten Itella on antanut erilliset ohjeet. Kelan kuori on näiden ohjeiden mukainen.

Konelajiteltavien kuorien merkinnät riippuvat siitä, ovatko osoitetiedot tarrassa, näkyvätkö ne kuoren ikkunasta vai onko ne tulostettu suoraan kuoreen. Itella on julkaissut yrityksiä ja muita suurpostittajia varten konelajiteltavien kirjelähetysten suunnitteluoppaan.

Itellan ohjeet ovat varsin tarkat. Konelajiteltavan lähetyksen osoitekentän täytyy esimerkiksi olla valkoinen. Kentän on myös oltava lähetyksen pitkän sivun suuntainen C5-kokoisissa ja pienemmissä kirjelähetyksissä. Isommissa kirjeissä osoitekenttä tai osoiteikkuna voi olla myös lyhyen sivun suuntainen.

Itellan ohjeita erilaisia kirjelähetyksiä varten:
Kotimaan ja ulkomaan kirjeen kuorimerkinnät http://www.itella.fi/hinnatjaohjeet/osoite-lahetys-jamaksumerkinnat/osoi... (nämä ohjeet ovat kysyjälläkin mielessä)
Konelajiteltavia lähetyksiä varten on omat ohjeensa http://www.itella.fi/hinnatjaohjeet/osoite-lahetys-jamaksumerkinnat/kone...
Konelajiteltavien lähetysten suunnitteluopas http://www.itella.fi/liitteet/lahetyslistat/Konelajiteltavien_suunnittel...

Kommentit (0)

Vastauksesi