Missä asteessa solut jäätyvät (huomaa että on erilaisia soluja)?

Missä asteessa solut jäätyvät (huomaa että on erilaisia soluja)?

Vastaus

Solujen jäätymispiste vaihtelee. Jäätymispiste riippuu solunesteen koostumuksesta, ja eri kasvi- ja eläinlajit ovat oppineet muuntelemaan tätä koostumusta kestääkseen paremmin kylmää. Pari esimerkkiä tällaisesta muuntelusta:

Kasvien valmistautumisesta talveen kerrotaan kirjassa ”Kasvit luonnossa 2” (Weilin+Göös 2008) seuraavaa: ”Kasvien varastoimaa tärkkelystä pilkotaan syksyn aikana liukoisiksi sokereiksi. Liukoisten sokerien lisäksi myös liukoisten valkuaisaineiden määrä solussa kasvaa. Mitä enemmän solussa on liukoisia yhdisteitä, sitä alhaisempi on solun jäätymispiste.”

Sivulla

http://www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/talvikansio/tavallisa16.html

kerrotaan vastaavista jäätymispistettä alentavista muutoksista, joita tapahtuu selkärangattomien eläinten soluissa.

Kommentit (0)

Vastauksesi