Missä 3./VP-varusmiespalvelu on suoritettu 1930-luvulla?

Missä 3./VP-varusmiespalvelu on suoritettu 1930-luvulla?

Isäni kantakortin mukaan hän suoritti varusmiespalvelunsa vuonna 3./VP:ssa vuosina 1936-37. Millä paikkakunnalla tämä on sijainnut?

2 vastausta

Maanpuolustuskorkeakoulun Kirjastosta kerrottiin, että kyseessä on Viipurissa sijainnut Viestipataljoona ja sen 3. komppania, jonka sijoituspaikkana Viipurissa toimivat Sorvalin kasarmit. Viestipataljoona perustettiin Viipuriin vuonna 1934 yhdistämällä useampia joukko- ja perusyksiköitä yhdeksi pataljoonaksi. Vuoden 1938 alussa Viestipataljoonan nimi muuttui Viestirykmentiksi.

Lisää aiheesta voi lukea Urpo Seilamon ja Jarmo Myyrän toimittamasta teoksesta ”Viestirykmentti 1918-1968” (1968). Teos kuuluu esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakoulun Kirjaston kokoelmiin.

Kommentit (0)
01.02.201717:17
12704
26

Vuonna 1936 julkaistun Suomen valtiokalenterin mukaan Viipurissa toimineen Viestipataljoonan (VP) komentaja oli everstiluutnantti Arthur Saarmaa. Kun Viestipataljoona laajennettiin Viestirykmentiksi vuonna 1938, siihen kuului kaksi pataljoonaa, aliupseerikoulu ja korjauspaja.

 

Suomen puolustuslaitos 1918 - 1939. Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo, Helsinki, Juva 1988, sivu 429.

Suomen Valtiokalenteri vuodeksi 1937. Julkaissut Helsingin yliopisto. Osakeyhtiö Weilin&Göös Aktiebolag, Helsinki 1936, sivu 180.

Kommentit (0)

Vastauksesi