Minulle tehtiin työkkärissä joskus vuosia sitten DSIC -testaus luonteestani.

Minulle tehtiin työkkärissä joskus vuosia sitten DSIC -testaus luonteestani.

Minulle tehtiin työkkärissä joskus vuosia sitten DSIC -testaus luonteestani. Tiedän minkä kirjainyhdisteen typpi olen, mutta siinä kaikki. Testiaineisto ja tulokset olivat salaisia, joten niitä ei saanut mukaan. (vaikea uskoa mutta niin tosiaan oli). Mistä löytyy selitykset suomeksi siihen mitä nämä tyypit sitten ovat? Esim. mikä on DS tai DC tai SC tyyppi jne? En löytänyt netistä...

Vastaus

DSIC-testistä ei penkomallakaan löydy mitään tietoa. Olisiko siis kirjainyhdistelmä ollut kuitenkin DISC. Se muodostuu sanoista Dominance, Inducement, Submission, ja Compliance. Psykologi William Marston julkaisi teoriansa neljästä eri persoonallisuustyypistä kirjassaan "Emotions of Normal People" vuonna 1928. Marstonin havaintojen pohjalta kehitettiin nykyisin käytössä olevat DISC-analyysit. Arviointimallia käyttävät yritykset rekrytoidessaan uusia työntekijöitä. Sitä voidaan soveltaa myös koulutuksessa suunniteltaessa kursseja opiskelijoille, johtamisen apuvälineenä ja vuorovaikutustyökaluna tiimityöskentelyn ja kommunikaation parantamiseksi.

DISC-analyysissä laaditaan testattavasta henkilöstä profiili, jossa kuvataan käyttäytymistä ja toimintaa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Suomalaiset DISC-analyysejä tekevät yritykset näyttäisivät käyttävän näistä neljästä käyttäytymisulottuvuudesta nimityksiä dominoiva, vaikuttava, vakaa, tunnollinen/korrekti. Termeissä on pientä vaihtelevuutta. Oletuksena on että jokaisella meistä yksi näistä käyttäytymispiirteistä nousee muita voimakkaammin esille.

Alla vielä suuntaa antava, eri lähteistä koottu persoonallisuustyyppien kuvailu. Syvällisempi ymmärrys DISC-analyysistä vaatii perusteellisemman perehtymisen.

Dominoiva ihminen on tulosorientoitunut, ohjaileva, voimakastahtoinen, tavoitteellinen, päättäväinen, ottaa riskejä ja on parhaimmillaan johtoasemassa.
I-tyyppi eli vaikuttava on ihmiskeskeinen, kommunikoiva tiimityöskentelijä, luova, ei pidä rutiineista.
Vakaa, "stabiili" persoona on maltillinen, kuunteleva, lojaali taustahahmo, turvallisuushakuinen, pidättyvä, ei halua olla esillä.
C-tyypin ihminen on korrekti, analyyttinen, varovainen, systemaattinen, asiakeskeinen ja tarkka.

http://en.wikipedia.org/wiki/DISC_assessment
http://www.discprofile.com/whatisdisc.htm
http://www.mlp.fi/tuotteet/tapa-toimia/validointi
http://www.discprofile.com/williammoultonmarston.htm
http://www.123test.com/disc-personality-test/
http://www.actional.fi/palvelut/disc-kayttaytymistyyli/

Kommentit (0)

Vastauksesi