Minua kiinnostaa,onko kukaan tai ketkään tutkineet ;Kuinka pitkiä kuinka...

Minua kiinnostaa,onko kukaan tai ketkään tutkineet ;Kuinka pitkiä kuinka...

Minua kiinnostaa,onko kukaan tai ketkään tutkineet ;

Kuinka pitkiä kuinka paljon maapallosta on louhittu tunneleita ? Onko tiede pystynyt jotenkin
mitaamaan ...mitä tuollainen onkaloitten kaivaminen ja öljyn imeminen vaikuttaa maapalloomme? Paitsi ,että öljy ehkä joskus loppuisi??

Vastaus

Syvimmillään maapallon kuoreen on tutkimustarkoituksissa porauduttu yli 12 kilometrin matkalta. Varsinaisia tunneleita on louhittu kaivoksissa Etelä-Afrikassa lähes 4 kilometrin syvyyteen.

Kyllähän esimerkiksi kaivostoiminnan yhteydessä pyritään arvioimaan ympäristövaikutuksia. Metallipitoisen malmin ohella sivukiveä kasaantuu kaivosalueelle ja lähivesistöt voivat olla vaarassa. Lisäksi melu ja pöly aiheuttavat haittaa. Maan pinnan alla pohjaveden laatu voi kärsiä.

Öljynporauksen riskit ovat luku sinänsä, etenkin merialueilla. Muistissa on vielä Meksikonlahden öljyonnettomuus vuonna 2010. Öljyvalumat ja vuodot Komin tasavallassa Venäjällä ja Nigeriassa ovat taas esimerkkejä porauksen aiheuttamista vahingoista maa-alueilla.

Kysyjä tarkoittanee ehkä kuitenkin onkaloiden itse maankuoreen aiheuttamia muutoksia. Paikallisesti uhkana voivat olla vanhojen kaivoskuilustojen sortumiset ja painumat. Uudempi, poraustekniikan kehittymisen myötä energiakeskustelussa huolta ja kritiikkiä herättänyt aihe on liuskekaasu ja etenkin tekniikka jolla se saadaan maan pinnalle. Erityisesti Yhdysvalloissa aiotaan hyödyntää mittavia liuskekivikerroksiin varastoutuneita maakaasuvaroja. Euroopassa liuskekaasun koeporauksia suunnitellaan Puolassa. Vesisäröytystekniikassa porausreikään pumpataan kovalla paineella vettä, hiekkaa ja kemikaaleja – muun muassa kerosiinia, bentseeniä, tolueenia ja formaldehydia. Paine synnyttää liuskekiveen pieniä reikiä, ja kun vesi syöksyy niihin, halkeama jatkaa laajenemistaan. Halkeamat täyttyvät hiekalla, joka johtaa metaania, toisin kuin kova liuskekivi. Kaasu virtaa halkeamia pitkin porausreikään pumpattavaksi. Arvostelijat epäilevät tästä koituvan juomaveden pilaantumista ja jopa seismisiä ongelmia.

http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Yh%C3%A4+syvemm%C3%A4lle+kultaa+kaiv...
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaivannaistoiminta
http://fi.opasnet.org/fi/Metallimalmikaivostoiminnan_ymp%C3%A4rist%C3%B6...
http://fi.opasnet.org/fi/Metallimalmikaivostoiminnan_ymp%C3%A4rist%C3%B6...
http://www.dep.state.pa.us/msi/whatisms.html#9pics
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/content/20120302STO39863...
http://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/content/20120913STO51335...
http://en.wikipedia.org/wiki/Shale_gas
http://www.ehow.com/list_6149455_dangers-oil-drilling.html

Kommentit (0)

Vastauksesi