Minua kiinnostaa Natsi-Saksan teknologia ja etenkin sen loppuvaiheen...

Minua kiinnostaa Natsi-Saksan teknologia ja etenkin sen loppuvaiheen...

Minua kiinnostaa Natsi-Saksan teknologia ja etenkin sen loppuvaiheen teknologiset läpimurrot. Mitä lähteitä aiheesta oli? Etenkin mitä keksintöjä ja salaisuuksia Neuvostoliitto ja Liittoutuneet veivät itselleen sodan loputtua. Olisiko tästä jotain nettilähdettä, kirjoja tai muuta?

2 vastausta

On syytä olettaa, että niin liittoutuneet – lähinnä Yhdysvallat – kuin myös Neuvostoliitto saivat ns. sotasaaliina natsi-Saksan varsin pitkälle kehitettyjä tai kehitteillä olevia sotateknologiainnovaatioita. On yhtälailla syytä olettaa että sen enempää liittoutuneet kuin Neuvostoliittokaan eivät ole paljastaneet mitä kaikkea ja mitä kaikkia sotateknologisia ”aarteita” he natsi-Saksalta saivat sotasaaliina. Aiheesta ei löydy painettua suomenkielistä, eikä myöskään englanninkielistä aineistoa ainakaan pääkaupunkiseudun yleisistä kirjastoista.

Rolf Steiningerin sodanjälkeisen Saksan historiaa käsittelevän neliosaisen kirjasarjan – Deutsche Geschichte I-IV – ensimmäisessä osassa käsitellään myös tätä aihetta. Kirjassa todetaan mm että Yhdysvallat sai sotasaaliina valtaisan määrän asiakirjoja ja että Yhdysvaltalaiset myös kuvasivat valtavan määrän aineistoa mikrofilmeille. Tässä lisätietoa teoksesta:

http://www.rolfsteininger.at/deutsche_geschichte.html

Myös seuraavassa linkissä todetaan kuinka Yhdysvallat saivat tonneittain erittäin arvokkaita, ei pelkästään sotateknologisia dokumentteja mutta myös tieteellisiä, kaupallisia sekä teollisuuteen liittyviä dokumentteja.

http://www.wanttoknow.info/war/4610_secret_nazi_war_technology

Kaiken kaikkiaan voidaan olettaa, että tässä kilpajuoksussa Yhdysvallat vetivät pitemmän kor-ren kuin Neuvostoliitto. Jos näin todella oli, niin osaksi varmaankin siitä syystä, että saksalaiset itse halusivat luovuttaa näitä tietoja mieluummin liittoutuneille kuin Neuvostoliitolle.

Kaikista merkittävin sotasaalis lienee maailman ensimmäisen ballistisen V-2-ohjuksen suunnitellut Wernher Von Braun, joka myöhemmin kehitti Yhdysvaltain Apollo-ohjelman ja Saturnus V-raketin:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Wernher_von_Braun

http://efour4ever.com/44thdivision/vonbrauncapture.html

Wernher Von Braunin lisäksi useimmat hänen tärkeimmistä alaisistaan ja kollegoistaan siirrettiin noin 200 V-2-ohjuksen mukana Yhdysvaltoihin Operaatio Paperclipin avulla Yhdysvaltoihin:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Operaatio_Paperclip

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip

Tässä lisää aiheeseen liittyviä varsin informatiivisia lähinnä englanninkielisiä verkkolinkkejä:

http://history.msfc.nasa.gov/vonbraun/bio.html

http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/Secweap.htm

http://naziscienceliveson.devhub.com/

http://en.wikipedia.org/wiki/Wunderwaffe

http://informedconsentnow.tripod.com/id5.html

http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/V1_and_V2_Rockets

http://myfivebest.com/five-innovations-you-can-thank-the-nazis-for/

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/090625-hitlers-stealth-f...

http://www.foxnews.com/story/0,2933,529548,00.html

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1198112/Sleek-swift-deadly--Hitl...

http://www.globalsecurity.org/military/world/europe/de-aviation-industry...

http://www.2worldwar2.com/german-secret-weapons.htm

Ja vähän muustakin sotasaaliista:

http://www.theoutlaws.com/gold4.htm

Muuta mielenkiintoista:

http://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Weapons_of_the_Luftwaffe

Kommentit (0)
06.04.201323:13
192
121

Adventures Unlimited Press on erikoistunut alan kirjallisuuteen, esimerkkeinä mainittakoot teokset:

  • Joseph P. Farrell - Saucers, Swastikas and Psyops: A History of A Breakaway Civilization: Hidden Aerospace Technologies and Psychological Operations
  • Henry Stevens - Dark Star: The Hidden History of German Secret Bases, Flying Disks & U-Boats
  • Joseph P. Farrell - SS Brotherhood of the Bell: The Nazis' Incredible Secret Technology
  • Joel Levy - Secret History: Hidden Forces That Shaped the Past
  • Wayne Biddle - Dark Side of the Moon: Wernher von Braun, the Third Reich, and the Space Race
  • Renato Vesco & David H. Childress - Man-Made UFOs
     

 

Kommentit (1)
Ensimmäisessä vastauksessa puhuttiin hieman harhaanjohtavasti liittoutuneista, koska Neu... Ensimmäisessä vastauksessa puhuttiin hieman harhaanjohtavasti liittoutuneista, koska Neuvostoliittokin kuului tietenkin liittoutuneihin. Tarkoitettiin länsiliittoutuneita...
15.8.2016 23:50 Eetu Etukeno 8672

Vastauksesi