Minua kiinnostaa kysymys käsitteestä velipuoli tai siskopuoli.Miten kyseinen...

Minua kiinnostaa kysymys käsitteestä velipuoli tai siskopuoli.Miten kyseinen...

Minua kiinnostaa kysymys käsitteestä velipuoli tai siskopuoli.Miten kyseinen asia määritellään?Mielestäni isä(mies) määrää?Miehen siittämät lapset,vaikka olisi eri äidit,ovat (täys)sisaruksia keskenään.Äidin kautta eri isästä tarkoittaa veli-ja siskopuolia.Tuntuu,että ihmiset käyttävät näitä käsitteitä miten sattuu.

Vastaus

Tätä on kysytty meiltä aikaisemminkin. Seuraava kysymys ja vastaus löytyivät arkistostamme:

Jos isä on sama mutta äiti eri niin kutsutaanko veljeä velipuoleksi vai veljeksi?

Kyllä hän virallisesti on velipuoli. Varsin yleinen tuntuu olevan käsitys, että yhteinen isä merkitsisi sitä, että puolisisarukset olisivatkin täyssisaruksia. Olen itsekin törmännyt siihen varsin usein. Mikään käytettävissäni ollut lähde ei kuitenkaan näytä sitä tukevan.

Nykysuomen sanakirja määrittelee puolisisarukset sellaisiksi ”sisaruksiksi, joilla vain toinen vanhemmista on yhteinen”.
WSOY:n Facta tietopalvelu käyttää termiä ”puolisukulaisuus”, mutta sisältö on sama: puolisukulaisuus on ”kahden sellaisen sisaruksen (ja heidän jälkeläistensä) välinen sukulaisuus, joilla vain toinen vanhemmista on yhteinen”.

Sisarussuhteilla on hyvin olennainen osa nyky-yhteiskunnan uusperheissä. Uusperheen sisarussuhteita eriteltäessä ne on jaettu kolmeen ryhmään:

1) täyssisarukset (molemmat biologiset vanhemmat ovat samat)
2) puolisisarukset (toinen biologinen vanhempi on yhteinen)
3) uussisarukset (kumpikaan biologinen vanhempi ei ole yhteinen).

Täyssisarukset ovat olleet olemassa jo ennen uusperhettä. Puolisisarukset ovat uusperheeseen syntyneitä yhteisiä lapsia. Uussisaruksia ovat vanhemman uuden kumppanin lapset.
Nämä sisarussuhteet ovat mahdollisia uusperheyksikön sisällä, mutta kaikkia näitä suhteita voi löytyä myös erossa asuvan vanhemman luona.

Vuonna 2006 ilmestynyt Kielitoimiston sanakirja ottaakin huomioon uusperheen perhesuhteet. Siellä sisar- ja velipuoli määritellään seuraavasti: sisar- / velipuoli on sisar / veli, jonka kanssa vain toinen vanhempi on yhteinen; myös isä- tai äitipuolen tytär / poika, joka ei ole verisukulainen.

Perintökysymyksissä olennaista on se että rintaperilliset ovat ensimmäisiä perimysjärjestyksessä. ”Lapsen asemaan ei vaikuta se, onko lapsi vanhempansa edellisestä liitosta vai yhteinen nykyisen puolison kanssa. Jokaisella lapsella on yhtäläinen oikeus perintöön oman vanhempansa jälkeen.
Sama oikeus koskee avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia, jos isyys on vahvistettu, sekä pääsääntöisesti myös ottolasta.”

www.apvy.fi/.../11407004410001416/default/Perintooikeutta_ja_perintovero...

Lähteet:
Nykysuomen sanakirja : Neljäs osa : O-R. WSOY, 1956.
WSOY Facta – tietopalvelu
Kielitoimiston sanakirja : 3. osa : S_Ö. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 2006
Ritala-Koskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe? – Tulkintoja lasten uusperhesuhteista. Väestöntutkimustutkimuslaitos, Väestöliitto, 2001. ISBN 952-9605-64-1

Kommentit (0)

Vastauksesi