Minne Vantaan biojätteet viedään, vai viedäänkö ne kaatopaikalle?

Minne Vantaan biojätteet viedään, vai viedäänkö ne kaatopaikalle?

Vastaus

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä vastaa Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja Kirkkonummen jätehuollon suunnittelusta, asuinkiinteistöjen jätteenkuljetuksen järjestämisestä, jätteenkäsittelystä, hyötyjätteiden keräyksestä, vaarallisten eli ongelmajätteiden jätehuollosta sekä jäteneuvonnasta.

Biojäte kuljetetaan HSY:n alueella Espoon Ämmässuolle biojätteen käsittelylaitokseen. Siellä siitä tuotetaan biokaasua ja kompostia. Biokaasulla syntyy sähköä ja lämpöä. Komposti käytetään mullan raaka-aineena tai sellaisenaan maanparannukseen.

Vantaan Energian jätevoimalassa poltetaan HSY:n alueen sekajätettä ja elokuusta 2015 alkaen myös energiajätettä. Jätevoimala tuottaa vuodessa 920 gigawattituntia (GWh) kaukolämpöä ja 600 GWh sähköä. Määrä vastaa noin puolta Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja noin 30 prosenttia Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi