Minkälaista venettä saa täysi-ikäinen ajaa ja missä, ennen kuin vaaditaan...

Minkälaista venettä saa täysi-ikäinen ajaa ja missä, ennen kuin vaaditaan...

Minkälaista venettä saa täysi-ikäinen ajaa ja missä, ennen kuin vaaditaan jotain papereita, -kirjoja tai kortteja? (kuinka suurta, millä moottoriteholla, sisävesillä/merellä..)

Vastaus

Jos kyse on huviveneilystä "normaalin kokoisella" veneellä ja moottorilla Suomen rajojen sisäpuolella, tutkintoja tai lupia ei periaatteessa tarvita.

Tässä muutamia mm. vesiliikennelaista ja merenkulkuhallituksen sivuilta löydettyjä tietoja:

Rekisteröitävää moottorikäyttöistä venettä saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Vene on puolestaan rekisteröitävä, kun sen moottorin teho on vähintään 15 kilowattia (20,4 hv) tai pituus vähintään 5,5 metriä.

Yli 24-metristä alusta tai alusta, jonka koneteho on yli 500 kW (680 hv) saa kuljettaa vain täysi-ikäinen henkilö, jolla on tällaisen aluksen kuljettamiseen soveltuva tutkinto.

Merenkulkuhallitus voi erikoistapauksissa määrätä pienempien alustenkin kohdalla, että tietyn vesikulkuneuvotyypin tai yksittäisen veneen kuljettajan on oltava 18 vuotta täyttänyt ja pystyttävä osoittamaan merenkulkuhallituksen tarkemmin edellyttämät tiedot ja kyvyn ko. aluksen kuljettamiseen.

Saaristo- ja rannikkolaivurin tutkinnot ovat hyödyllisiä kaikille veneilijöille. Ne eivät varsinaisesti oikeuta mihinkään, mutta kursseilla oppii veneilyn perustietoja, kuten merimerkkejä, navigointia, väistämissääntöjä yms. Saaristo- ja rannikkolaivurikursseja järjestävät mm. veneilyseurat ja työväenopistot.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan lupakirja on Suomessa myönnettävä purjehdustaitotodistus/-lisenssi. Huviveneenkuljettajan lupakirjaa saatetaan kysyä venettä vuokrattaessa. Lupakirjan saamiseksi vaaditaan täysi-ikäisyyttä, riittävää terveydentilaa, purjehdustaitotodistusta ja rannikkolaivurin tutkintoa tai vastaavia tietoja. Lisäksi täytyy olla suoritettuna ensiapukurssi.

Kansainvälinen huviveneenkuljettajan lupakirja on hieman harhaanjohtava nimitys, sillä kyseinen dokumentti on Suomessa myönnettävän purjehduslisenssin nimi eikä kansainvälinen, yhteisesti sisällöltään sovittu ja määritelty dokumentti.

Lähteet ja lisätietoja:

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/19960463

http://portal.fma.fi/sivu/www/veneily/rakenne_varusteet/rekisterointi

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19971256

http://www.sailingworld.fi/791

Kommentit (0)

Vastauksesi