Minkälaista on ukrainan kasvillisuus ja eläimistö?

Minkälaista on ukrainan kasvillisuus ja eläimistö?

Vastaus

Ukrainassa on kolmea erilaista kasvillisuusvyöhykettä: metsä- ja marskimaa, metsäaro ja aro. Euroopan suurimmat arot sijaitsevatkin Venäjän ohella juuri Ukrainassa. Ukrainalle tyypillinen metsä on sekametsää, jossa kasvaa muun muassa koivua, jalavaa, tammea, pyökkiä, saarnia, mäntyä, leppää, vaahteraa, poppelia, lehmusta ja pajua.

Ukrainan eläimistö on monipuolinen, maasta tavataan yli 100 nisäkäslajia, noin 350 lintulajia ja yli 200 kalalajia. Tyypillisiä lintulajeja ovat esimerkiksi teeri, pyy, pöllöt, lokit ja erilaiset muuttolinnut, kuten sorsat, villihanhet ja haikarat. Yleisimpiä petoeläimiä ovat ketut, sudet, näädät, villikissat ja sorkkaeläimistä tavataan metsäkaurista, villisikaa, hirveä ja muflonia. Ukrainassa on paljon myös erilaisia jyrsijöitä, kuten hamstereita, hyppyrottia ja peltohiiriä. Yleisiä kalalajeja ovat muun muassa hauki, lahna ja ahven, aivan kuten meilläkin. Muualta tuotuja ja Ukrainan olosuhteisiin hyvin sopeutuneita lajeja ovat esimerkiksi majava, piisami, nutria ja hopeakettu.

Lähteet:

Ensyclopedia Britannica Online
http://www.otavanoppimateriaalit.net/maantieto/eurooppa/eurooppak.html

Kommentit (0)

Vastauksesi