Minkälaisia ovat DNA-virukset?

Minkälaisia ovat DNA-virukset?

Vastaus

Virukset ovat pieniä RNAta tai DNAta sisältäviä hiukkasia. Virusten genomi voi olla lineaarinen tai rengasmainen ja koostua joko 2- tai 1-säikeisestä DNAsta tai 2- tai 1-säikeisestä RNAsta, joka koostuu yhdestä tai useammasta molekyylistä. Nukleiinihapon laatu on yksi peruste luokitella viruksia.

Duodecimin lyhyt määritelmä DNA-virukselle on: "viruksia joiden perintöaines on deoksiribonukleiinihappoa". RNA-virukset taas ovat: "viruksia joiden perintöaines on ribonukleiinihappoa".

Lukion oppimateriaali kertoo, että "Dna-viruksilla perintöaines muodostuu yksi- tai kaksijuosteisesta dna:sta, joka voi olla rengasmainen tai suora. Dna-molekyylejä voi olla viruksessa yksi tai useita. Virukset eivät ole soluja, joten niillä ei ole tumaa, solulimaa tai muita soluelimiä perintöaineksen säilyttämistä varten. Viruksen perimäaines on sen sisällä kapsidin proteiinien suojassa. Dna-viruksia ovat esimerkiksi herpesvirukset, papilloomavirukset sekä rokkovirukset.

"Rna-virusten koko perimä taas muodostuu yksi- tai kaksijuosteisesta rna:sta. Rna-virusten rakenne on hyvin samanlainen kuin dna-virusten, mutta lisääntyminen isäntäsolussa on erilaista. Tyypillisesti rna-virusten perintöaines ei liity osaksi isäntäsolun perimää, vaan ne lisääntyvät tuottamalla uusia viruksia isäntäsolun solulimassa omien tuottamiensa entsyymien avulla."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi