Minkälaisia oireita liian alhainen rasvaprosentti voi aiheuttaa ylikunnon...

Minkälaisia oireita liian alhainen rasvaprosentti voi aiheuttaa ylikunnon...

Vastaus

Ylikunto on terminä harhaanjohtava, koska kyse on ylirasitustilasta, jolloin kuntoilijan kehon kuormitus on ollut liiallista verrattuna hänen voimavaroihinsa. Yleisin syy ylikuntoon on liian nopeasti lisätty harjoittelun kesto, määrä ja/ tai kuormitus. Myös yhdellä rankalla ja pitkäkestoisella liikuntasuorituksella voi mennä ylirasittuneeseen tilaan, jos keho ei ole tottunut fyysiseen rasitukseen. Ylikunnossa olevan henkilön kehon puolustusmekanismit eivät ole parhaimmillaan ja hänen riskinsä saada infektioita kasvaa. Fyysisesti ylirasittunut henkilö on herkempi myös henkisesti, jolloin ahdistuneisuus ja alakuloisuus voivat lisääntyä. Ylirasitustila voi ilmetä kahdella tavalla: akuuttina eli tilapäisenä väsymyksenä tai kroonisena eli pitempiaikaisena uupumuksena.

Useat kehon rasvaprosenttia mittaavat laitteet ovat varsin epäluotettavia. Toinen tapa mitata rasvaprosentti on ihopoimumittaus. Mittaus kannattaa tehdä lääkärissä. Mittauksessa mitataan tietyistä paikoista kehoa ihopoimun paksuus. Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi mittaukset pitäisi tehdä aina samalla mittarilla tai mittaajalla ja aina samaan vuorokauden aikaan. Periaatteessa alhainen rasvaprosentti ei ole pahasta ja urheilijoilla se onkin tavallinen. Mikäli alhainen rasvaprosentti on saavutettu terveellisellä ruokavaliolla ja hiljalleen kuntoa kasvattamalla, voi rasvaprosentti olla hyvinkin alhainen ilman että se aiheuttaa terveysriskejä. Sen sijaan mikäli elimistö ei saa ruokavaliosta tarvitsemiaan aineita, kuntoilijan liiallinen laihuus lisää todennäköisyyttä ylirasitustilaan ja estää siitä toipumista. Kuntoilijan on siis erittäin tärkeää huolehtia ruokavalionsa laadusta ja määrästä.

Tiedonlähteet:

Kysymykseen vastattaessa on konsultoitu fysiatria.

Kehon rasvaprosentin mittauksesta ja liian alhaisen rasvaprosentin aiheuttamista oireista:
http://www.liikutin.fi/infopiste/painonhallinta

Ylikunnosta:
http://kiloklubi.fi/artikkelit/Ylikunto-voi-vaivata-tavallistakin-liikku...

Ylikunnosta toipuminen:
http://www.sport-lehti.fi/artikkeli/1520/miten-ylikunnosta-toipuu/?ref=l...

Terveellinen ravinto:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=seh001... ravinto

Kommentit (0)

Vastauksesi