Minkälaisia lupia tarvitsee taljajousella metsästettessä (esim.

Minkälaisia lupia tarvitsee taljajousella metsästettessä (esim.

Minkälaisia lupia tarvitsee taljajousella metsästettessä (esim. onko taljajousi luvanvarainen ase) ja mitä riistaa sillä saa ampua?

Vastaus

Hyvää tietoa taljajousista, kuten muistakin jousityypeistä sekä niillä metsästämisestä löytyy Suomen Jousimetsätäjäin liitto ry:n sivuilta.
http://www.jousimetsastys.fi/wp/

Jousella, kuten muillakin aseilla metsästettäessä pitää olla
1. suoritettuna metsästäjätutkinto,
2. maksettuna vuosittainen riistanhoitomaksu sekä
3. lupa metsästää ko. alueella metsästysoikeuden haltijalta.
Jousen hankintaan tai hallussapitoon ei tarvita erillistä lupaa.
http://www.jousimetsastys.fi/wp/faq/

Metsästysasetuksessa 12.7.1993/666,20§ kerrotaan seuraavaa:
«Jousiasetta» koskevat yleiset vaatimukset
«Jousiasetta» saa käyttää vain villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, rämemajavan, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, pesukarhun, mäyrän, kärpän, hillerin, näädän, minkin ja metsäkauriin sekä riistaeläimiin kuuluvien lintujen samoin kuin rauhoittamattomien eläinten ampumiseen. (15.3.2001/224)
Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista «jousiasetta,» jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (180 N).
Eläimen ampumiseen käytettävän nuolen kärjen on oltava sellainen, että asianmukainen osuma on heti tappava. Jos «jousiasetta» käytetään euroopanmajavan, kanadanmajavan tai metsäkauriin ampumiseen, nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä. Jos «jousiasetta» käytetään euroopanmajavan tai kanadanmajavan ampumiseen, nuoli on lisäksi kytkettävä siimalla «jouseen». (15.3.2001/224)
Varsi- eli jalkajousen käyttäminen metsästykseen on kielletty. (30.12.1996/1374)

Kommentit (0)

Vastauksesi