minkälaisen auton voi rekisteröidä matkailu autoksi missä olisi pieni vero

minkälaisen auton voi rekisteröidä matkailu autoksi missä olisi pieni vero

Vastaus

Ajoneuvohallintokeskus AKE:n sivuilta löydät tietoa matkailuautojen verotuksesta:
" M1-luokan matkailuauto on autoverosta vapaa ajoneuvo, jos sen omamassa on vähintään 1 875 kiloa (autoverolaki 21 §:n 1 mom.) ja auton sisäkorkeus on vähintään 1,9 metriä alueella, jonka leveys on vähintään 0,4 metriä ja pituus vähintään 40 prosenttia asunto-osan pituudesta (ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 17 §:n 3 mom., 703/1998).
Matkailuauto, joka ei täytä autoverovapauden edellytyksiä, verotetaan kuten henkilöauto."
Katso tarkemmin:
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvoluokat/Matk...
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Autovero/Autovero+Suomessa/Ajoneuvojen+luo...

AKE:N sivuilla on myös Ajoneuvoverolaskuri:
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Ajoneuvovero/Laskurit.htm

Autoverolaki 29.12.1994/1482
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19941482?search%5Btype%5D=pik...

Kommentit (0)

Vastauksesi