Minkälainen kanta katolisella, ortodoksisella ja luterilaisella kirkolla on...

Minkälainen kanta katolisella, ortodoksisella ja luterilaisella kirkolla on...

Minkälainen kanta katolisella, ortodoksisella ja luterilaisella kirkolla on kuolemantuomiosta? Entä mitä Raamatussa sanotaan? Entäs sitten Euroopan kanta? Onko missään Euroopan maassa kuolemantuomio laillista?

Vastaus

Katolilainen kirkko hyväksyy teoriassa kuolemanrangaistuksen, kunhan syyllisyys on todettu kiistämättömästi ja kuolemantuomio on tarpeen ihmishenkien suojelemiseksi. Käytännössä kirkko kuitenkin kieltää kuolemantuomiot, koska nykyvaltiot pystyvät vankilarangaistuksen kaltaisilla verettömillä keinoilla suojelemaan ihmisiä murhaajilta tarpeeksi hyvin.

Katolilaisuus ja kuolemanrangaistus:
http://www.christusrex.org/www1/CDHN/fifth.html

Ortodoksinen kirkko suhtautuu kielteisesti kuolemanrangaistukseen, koska kuolemantuomio evää rikolliselta mahdollisuuden sovittaa tekonsa.

Ortodoksisuus ja kuolemanrangaistus:
http://www.incommunion.org/2008/02/24/orthodoxy-and-capital-punishment/

Euroopassa luterilaiset kirkot eivät hyväksy kuolemanrangaistusta ja näin on myös suurimassa osassa Yhdysvaltain luterilaisia seurakuntia. Kuitenkin esimerkiksi Missourin luterilainen synodi hyväksyy kuolemanrangaistuksen.

Erilaisia luterilaisia kantoja kuolemanrangaistukseen:
http://www.evl.fi/kkh/kt/uutiset/hei99/kuolrang.htm
http://www.jarvenpaanseurakunta.fi/nettipappivastauksia.asp?aiheotsikko=...
http://www.elca.org/What-We-Believe/Social-Issues/Social-Statements/Deat...
http://www.lcms.org/pages/internal.asp?NavID=2112

Raamatusta taas voi löytää sekä kuolemanrangaistusta tukevia että sitä vastaan olevia lausuntoja: eipä ihme, kun Raamattu on monen tekijän jäljiltä syntynyt kirjakokoelma. Jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Jumala määrää, että verta vuodattavat ihmiset kokevat saman kohtalon ihmiskädestä (1. Moos. 9:6). Myuiden Mooseksen kirjojen laeissa tuomitaan kuolemaan esimerkiksi pyhäkön pystyttämiseen tai purkamiseen puuttuvat ulkopuoliset (4. Moos. 1:51), vieraista jumalista saarnaavat profeetat (5. Moos. 13:1-10), tottelemattomat ja uppiniskaiset pojat (5. Moos. 21:18-21) sekä sapattina työtä tekevät (2. Moos. 35:2). Toisaalta kymmenestä käskystä viides selvästi kieltää kaikenlaisen tappamisen. Evankeliumeista taas löytyy tarina, jossa Jeesuksen luo tuodaan nainen, joka Mooseksen lain mukaan piti kivittää. Tarinan mukaan Jeesus pyytää synnittömiä heittämään ensimmäisen kiven - ja nainen jää eloon, koska joukosta ei löydy yhtään synnitöntä (Joh. 8:3-11).

Raamattu ja kuolemanrangaistus:
http://www.religioustolerance.org/exe_bibl.htm
http://www.religioustolerance.org/exe_bibl1.htm
http://www.religioustolerance.org/exe_bibl2.htm

Euroopassa kuolemanrangaistus on hyvin pitkälti kiellettyä. Muutama poikkeuskin kuitenkin löytyy:

a) Vielä 2006 Latviassa ja Albaniassa kuolemanrangaistus sallittiin sotatilanteessa. Albania ratifioi kuitenkin 2007 Euroopan ihmisoikeussopimuksen protokollan 13, jossa kuolemanrangaistus kielletään kaikissa tilanteissa. Latviakin on allekirjoittanut tämän protokollan jo 2002, muttei ole vieläkään ratifioinut sitä.

b) Venäjällä kuolemanrangaistus on periaatteessa lain mukaan edelleen mahdollinen, mutta käytännössä kuolemantuomioita ei ole annettu sitten vuoden 1996. Lisäksi Venäjän jäsenyys Euroopan neuvostossa edellyttää, että kuolemantuomioita ei jaeta. Venäjän korkein oikeusaste on lisäksi linjannut, että kuolemanrangaistusta ei käytetä, ennen kuin Venäjä on ratifioinut Euroopan ihmisoikeussopimuksen protokollan 13.

c) Valko-Venäjällä kuolemanrangaistus on vieläkin käytössä: tänäkin vuonna arvioidaan jaetun kaksi kuolemantuomiota.

Kuolemanrangaistus Euroopassa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Europe
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Latvia
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Albania
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_in_Belarus

Kommentit (0)

Vastauksesi