Minkähän takia elokuvissa (ainakin vanhemmissa)

Minkähän takia elokuvissa (ainakin vanhemmissa)

sihteerit, kahvilan tarjoilijattaret, valintamyymälän kassaneidit tai nakkikioskin myyjättäret esitetään yli-meikkaavina tyhminä sutturoina, jotka ovat kyllästyneitä elämäänsä ja jotka polttavat lakkaamatta tupakkaa? Ja muutenkin ihan arkielämässä annetaan ymmärtää niinkuin em.ammatit olisivat jotenkin pxxka-duunia, jota tekevät vain tyhmät tai muuten elämässään epäonnistuneet.

Vastaus

Kyse on kaiketi pinttyneistä stereotypioista. Joihinkin ammatteihin kohdistuu ennakkoluuloja ja oletuksia. Tällaiset käsitykset voivat liittyä myös esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, rotuun, etnisyyteen, kulttuuriin tai uskontoon. Meillä on pohjimmiltaan taipumus kategorisoida ja lokeroida asioita. Tyypittelevä ajattelu on ihmisille usein tapa jäsentää monimutkaista maailmaa. Stereotyyppejä käytetään usein myös humoristisesti, komiikan lähteenä, mutta elokuvateollisuuskin saattaa näin vain vahvistaa vanhoja asenteita. Olisiko uudemman elokuvantekijäpolven näkemys jo vähän moniulotteisempi?

Kun kysyjän mainitsemat esimerkit koskivat mitä ilmeisemmin naisten rooleja elokuvissa, niin mainitaan tässä eräs tutkimus. Aino Havu tutki Aalto-yliopistolle tekemässään opinnäytetyössä ”Naisen osa - naisrepresentaatio suosituimmissa suomalaisissa elokuvissa vuosina 2013-2017”, miten naishahmot näyttäytyvät viiden viime vuoden suosituimmissa elokuvassa, millaisia naishahmoja kyseisiin elokuviin on kirjoitettu. Käsiteltiin siis nykyelokuvia, mutta huomiot naishahmojen ammateista ja roolifunktioista lienevät osin yhdistettävissä kotimaisen elokuvan aiempaankin perinteeseen. Loppukaneetiksi seuraava ote tutkimuksesta:

"Elokuvahahmosta voi kertoa paljonkin se, mihin ammattiin hänet on kirjoitettu. Monet ammattikunnat ovat jollain tavalla profiloituneita tai niiden työnkuva mielletään tietynlaiseksi, vaikka todellisuus olisikin jotain muuta. Elokuvahahmolle kirjoittajan tekemä ammatinvalinta voi kertoa siitä että hahmo on älykäs, tyhmä, menestyvä, epäonninen, tarkka, sosiaalinen. Monet käsikirjoittajat lähestyvät henkilöhahmojaan nimenomaan heidän ammattiensa kautta, koska ammatit myös synnyttävät helposti ja kätevästi tapahtumapaikkoja ja tilanteita elokuvaan. Ei siis ole yhdentekevää, missä ammatissa elokuvan henkilöt toimivat."

Kommentit (0)

Vastauksesi