Minkä takia Tuusulanväylän nopeusrajoitus on 100km/h, eikä 120km/h niin kuin...

Minkä takia Tuusulanväylän nopeusrajoitus on 100km/h, eikä 120km/h niin kuin...

Vastaus

Nopeusrajoituksista löytyy infoa Tiehallinnon sivuilta.

"Moottoriteistä hieman alle kahdella kolmasosalla nopeusrajoitus on 120 kilometriä tunnissa. Muilla moottoriteillä rajoitus on yleensä 100 kilometriä tunnissa, joskus myös tätä alempi."

Rajoitukseen vaikuttaa moni seikka:
-tienvarren maankäyttö, so. asutuksen, kauppojen, koulujen, liikerakennusten, tuotantolaitosten yms. sijoittuminen tien varteen
-autoliikenteen määrä
-tien geometria ja näkemät
-tien leveys ja päällyste
-kevyen liikenteen määrä ja järjestelyt
-liittymien olosuhteet ja liittymätiheys
-onnettomuustilanne

Näitä seikkoja on siis harkittu, ja joku tai jotkut ovat painaneet vaa'assa niin paljon, että 100 km/h-rajoitukseen on päädytty.

Haluessasi voit tehdä Tiehallinnolle vapaamuotoisen kirjallisen aloitteen, jossa kertoo perustelut nopeusrajoituksen muuttamiseen.

http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=75&_dad=julia&_schema=POR...

Kommentit (0)

Vastauksesi