Minkä takia korkeassa lämpötilassa virtapiirien vastus suurenee?

Minkä takia korkeassa lämpötilassa virtapiirien vastus suurenee?

Vastaus

Suure resistanssi  ilmaisee johtimen kyvyn vastustaa sähkövirtaa. Johtimen resistanssiin vaikuttavat johdinaine, johtimen pituus sekä johtimen paksuus eli poikkipinta-ala. Resistanssi riippuu myös lämpötilasta ja metalleilla resistanssi yleensä kasvaa lämpötilan kasvaessa. Näin useat lähteet toteavat, mutta harvemmin selitetään mihin ilmiö perustuu.

Ylen abitreeni-verkkosivu tiivistää näin: "Lämpimässä langassa atomit värähtelevät, jolloin elektronien liike vaikeutuu. Resistanssi on suuri. Viileässä langassa taas atomit värähtelevät vain vähän, jolloin elektronien liike on vapaampaa. Resistanssi pienenee."

Toinen lähde esittää asian seuraavasti: "Lämpötilan kasvaessa metallien resistiivisyys kasvaa. Metallijohdinta kuumennettaessa metallin rakenneosien liike kasvaa, jolloin elektronien törmäykset niihin lisääntyvät. Täten sähkövirran kulku johtimessa vaikeutuu. Vastaavasti metallia jäähdytettäessä resistiivisyys pienenee."

Kommentit (0)

Vastauksesi