Minkä pituinen kandin tutkielma ja gradu on?

Minkä pituinen kandin tutkielma ja gradu on?

Vastaus

Yliopisto-opintojen kandidaatin tutkinto tehdään alempaan korkeakoulututkintoon ja pro gradu –tutkielma ylempään korkeakoulututkintoon eli maisterin tutkintoon.Tutkielmien pituus vähän vaihtelee riippuen yliopistosta, tiedekunnasta ja oppiaineesta.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kandidaatin tutkielman suositeltava pituus on 15 - 20 sivua ja pro gradu –tutkielman pituus oppiainekohtaisesti 50 - 100 sivua ja lisäksi mahdolliset liitteet.

Saman yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ohjeistaa kandidaatin tutkielman pituudeksi 15 - 25 sivua ja pro gradun 60 - 80 sivua, mutta sivumäärä voi olla suppeampi tai laajempi oppiaineesta ja tutkielman luonteesta riippuen.

Lähteet:
http://www.helsinki.fi/hum/tutkinnot/tutkielmat.htm
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijalle/index.html
http://www.helsinki.fi/opiskelu/tiedekuntien_opiskelusivut.html

Kommentit (0)

Vastauksesi