Minkä maan lakia lennoilla noudatetaan? Entä poikkeustilanteissa esim. hätälaskun sattuessa?

Minkä maan lakia lennoilla noudatetaan? Entä poikkeustilanteissa esim. hätälaskun sattuessa?

Vastaus

Taas mennään lain tulkinnan puolelle. Tutkitaan nyt ainakin lakitekstejä.

Suomen rikoslain toisen pykälän mukaan suomalaisessa aluksessa tai ilma-aluksessa tehtyyn rikokseen sovelletaan Suomen lakia, jos rikos on tehty

1) aluksen ollessa aavalla merellä tai millekään valtiolle kuulumattomalla alueella taikka ilma-aluksen ollessa tällaisella alueella tai sen yläpuolella taikka

2) aluksen ollessa vieraan valtion alueella taikka ilma-aluksen ollessa tällaisella alueella tai sen yläpuolella ja rikoksen on tehnyt aluksen päällikkö tai sen miehistön jäsen taikka sen matkustaja tai matkalla muutoin mukana oleva henkilö.

Ilmailua koskee joukko kansainvälisiä sopimuksia, tärkeimpänä Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimus ns. Chicagon sopimus. Tokiossa vuonna 1963 ratifioitiin yleissopimus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksista. Myös sen mukaan ilma-aluksen rekisteröintivaltiolla on oikeus käyttää tuomiovaltaa rikoksiin sekä muihin tekoihin, jotka on tehty ilma-aluksessa.

Hätälasku tarkoittaa tilannetta jossa lentokoneen on eri syistä välttämätöntä laskeutua lähimmälle sopivalle lentokentälle tilanteen selvittämistä varten. Tämä ei vastaajan käsityksen mukaan muuta lennolla ja hätälaskun aikana noudatettavaa lakia.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi