Minkä ikäisenä saa muuttaa omaan kotiin?

Minkä ikäisenä saa muuttaa omaan kotiin?

Minkä ikäisenä saa muuttaa omaan kotiin? Miten paljon tukia voi saada, ja voiko olla, että tukia ei saa ollenkaan, jos vanhemmat ansaitsevat "liikaa"?
Jos ystävän kanssa vuokraisi jotain pientä kaksiota (esim) niin voiko se, että meitä on kaksi samassa taloudessa vaikuttaa saamiemme tukien määrään? Entä olisiko mitenkään realistisesti ajatellen mahdollista kahden hengen saamilla tuilla maksaa kaikki laskut ja kyetä elämään?

Kiitos..

Vastaus

Lakihan ei periaatteessa mitenkään kiellä lasta muuttamasta pois vanhempiensa luota. Sen sijaan esimerkiksi laki lapsen elatuksesta sitoo lapsen vanhemmat huolehtimaan lapsensa elatuksesta ainakin kahdeksantoista vuoden ikään asti. Tämä vanhempien elatusvelvollisuus rajoittaa alle kahdeksantoistavuotiaan mahdollisuuksia saada Kelalta tukea asumiseensa. Alaikäinen ei esimerkiksi voi kovin helposti saada yleistä asumistukea, vaikka asuisikin vanhemmistaan erillään: vähintäänkin hänellä täytyy olla jotain tuloja ja hänen täytyy vastata omista asumismenoistaan itsenäisesti.

Jos nuori kuitenkin opiskelee toisen asteen oppilaitoksessa (esimerkiksi ammattikoulussa tai lukiossa), hän voi saada opintotuen asumislisää. Yli 17-vuotias nuori voi saada opintoihinsa myös opintorahaa (tätä nuoremmille opintorahaa ei makseta, koska he saavat vielä lapsilisää). Täysimääräinen asumislisä on 80 % prosenttia asumiskulujen hinnasta, mutta enintään 201,60 euroa: opintoraha alle 18-vuotiaalle, itsenäisesti asuvalle toisen asteen opiskelijalle on useimmiten 100 euroa.

Vanhempien tulot saattavat kuitenkin vähentää nuoren opintorahan ja asumislisän määrää, paitsi jos nuori sattuu jo olemaan itse naimisissa tai jos hänellä on omia lapsia. Jos vanhempien vuositulot ylittävät 61 000 euroa, opintotukea ei myönnetä lainkaan; samoin jos opintoraha ja asumislisä eivät yhteenlaskettuna yltäisi 8,40 euroon, tukea ei myönnetä ollenkaan. Opintorahan määrää taas voidaan korottaa, mikäli vanhempien tulot eivät ylitä 22 769 euroa vuodessa: enimmillään toisen asteen opiskelija voi saada opintorahaa 200 euroa kuukaudessa.

Mahdolliset kämppäkaverit tai puolisot eivät vaikuta opintorahan tai asumislisän määrään. Asumislisän määrä saattaa tietysti pienetä siinä mielessä, että yhteisesti vuokratussa asunnossa asumiskulujen katsotaan jakautuvan vuokraajien kesken - useimmiten tasan.

Yleisen asumistuen kanssa tilanne on taas hankalampi. Mikäli samassa asunnossa asuvilla on yhteinen vuokrasopimus, yhden kämppiksen tulot vaikuttavat toisten asumistuen määrään. Mikäli heillä on erillinen vuokrasopimus, yhden kämppiksen tulot eivät ainakaan teoriassa vaikuta toisten kämppisten mahdollisiin asumistukiin. Toisaalta avo- tai aviopuolisot luetaan aina samaan ruokakuntaan, eli yhden puolison tulot vaikuttavat toisen asumistuen määrään. Lisäksi Kelalla on ollut pahana tapana tulkita samassa asunnossa asuvat eri sukupuolta olevat ihmiset automaattisesti avopuolisoiksi, vaikka tämä tulkinta ei nykymaailmassa enää välttämättä vastaakaan todellisuutta.

Tunnen itse useampia ihmisiä, jotka ovat muuttaneet toisen asteen opintojen perässä jo 16-vuotiaina pois kotoa. He kaikki asuivat hyvin edullisesti opiskelijoille tarkoitetuissa soluasunnoissa ja saivat arkipäivinä yhden ilmaisen ruoan omassa oppilaitoksessaan. Siltikin heidän taloudellinen tilanteensa oli melko hatara, ja pienimmänkin yllättävän, mutta pakollisen menoerän tullessa eteen he joutuivat turvautumaan vanhempiensa taloudelliseen apuun.

Muille kuin opiskelijoille itsenäinen asuminen alle 18-vuotiaana on varmasti vielä vaikeampaa. Vapailla markkinoilla vuokrat ovat huomattavasti kalliimpia, ja yleisen asumistuen saaminen jo edellyttäisi jotain omia tuloja - käytännössä varmaankin työpaikkaa, minkä saaminen ilman mitään koulutusta lienee vaikeaa. Kannattaa varmaan kysellä aluksi suoraan Kelasta, millaisiin tukiin voisi olla oikeutettu, ennen kuin ampaisee vuokraamaan omaa kämppää: todellisuus voi olla karumpi kuin luulekaan.

Lähteet:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704
http://www.kela.fi

Kommentit (0)

Vastauksesi