Minkä ikäisenä maksan kyky polttaa alkoholia on täysin kehittynyt?

Minkä ikäisenä maksan kyky polttaa alkoholia on täysin kehittynyt?

Vastaus

Ainoa tarkka ikä minkä löysin maksan kyvystä käsitellä alkoholia, on kirjassa Alkoholi – vaikutukset elimistöön ja terveyteen.  Siinä sanotaan:

”Elimistön kyky polttaa alkoholia kehittyy iän mukana.  Alkoholia hapettavan entsyymin aktiivisuus on näet lapsilla pienempi kuin aikuisilla.  Entsyymin aktiivisuus saavuttaa täysikasvuisen tason, kun ihminen on noin viiden vuoden ikäinen, eikä se enää vanhenemisen myötä muutu.”  (s. 64)

Toisaalta Suomessa mietojen alkoholijuomien myyminen tai välittäminen alle 18-vuotiaalle on kielletty ja vahvojen alkoholijuomien myyminen alle 20-vuotiaalle on kielletty – joissakin maissa ikäraja on 21 vuotta.  Jo tämä osoittaa, että kyse on enemmästä kuin maksan kyvyistä.  

Huomio kannattaakin suunnata  maksan sijasta aivoihin. ”Aivot kehittyvät nuoruusiässä voimakkaasti: vauvaikää lukuun ottamatta missään muussa iässä kehitys ei ole niin voimakasta”, todetaan teoksessa Nuorten ahdistuneisuus ja päihteiden käyttö”. Päihteet vaikuttavat keskushermostoon, siis myös aivoihin.  Alkoholialtistus nuoruudessa vaikuttaa esim. niin, että nuoruusiälle tyypillinen impulsiivinen käyttäytyminen ei menekään ohi aikuistuessa.  Informaation käsittelykyky ja ihmissuhteiden ylläpitämiseksi tarvittavat kyvyt voivat jäädä vajaiksi. Lisäksi nuori tulee alttiimmaksi alkoholiriippuvuudelle.  Haittojen listaa voisi jatkaa.

Täysin turvallista käyttörajaa alkoholille ei ole. Paljon riippuu ihmisen iästä, painosta, sukupuolesta ja yleisestä terveydentilasta. Alkoholin käytöllä koetaan toki olevan myös positiivisia vaikutuksia.  Käytön vakiintuessa ja pitkittyessä myönteiset vaikutukset kuitenkin vaimenevat ja saman miellyttävän vaikutuksen saanti vaatii yhä enemmän juotavaa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi