Minä vuonna tuuma on standardoitu 25.4:ksi.

Minä vuonna tuuma on standardoitu 25.4:ksi.

Minä vuonna tuuma on standardoitu 25.4:ksi. Onko tämä standardointi tapahtunut tai otettu käyttöön eri maissa eri aikaan.
Milloinka USA, Englanti, Suomi, Saksa siirtyneet virallisesti käyttämään "standardituumaa"??

Vastaus

Lähetimme kysymyksenne Suomen standardoimisliiton tietopalveluun http://www.sfs.fi/standard/index.html ja saimme heiltä seuraavan vastauksen:

"Mittayksikköjen kansainväliset standardit ovat keskeisimpiä standardeja. Jo
vuonna 1875 tehtiin kansainvälinen metrisopimus. Sitä ennen jo vuonna 1799
Ranskassa otettiin käyttöön metrijäjestelmä. Suomi siirtyi metrijärjestelmään
vuonna 1886 keisari Aleksanteri II:n antamalla asetuksella.

Pitkään käytössä olleet vanhat mitat on siis voitu kertoa sentteinä vuodesta
1799. Kansainvälinen sopimus - standardi - asiasta on ollut vuodesta 1875.
Metrijärjestemä on otettu eri maissa käyttöön eri aikoina.

Nykyisin mittayksiköt on kirjattu kansainvälisiin ISO-standardeihin. Niistä keskeisimmät on julkaistu suomeksi ja koottu SFS-käsikirjaan 19. SFS on
julkaissut myös pienen vihkosen SI-opas asiasta."

Terveisin iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)

Vastauksesi