Minä vuonna Helsingin asukasluku saavutti 100000, 200000, 300000, 400000 ja...

Minä vuonna Helsingin asukasluku saavutti 100000, 200000, 300000, 400000 ja...

Minä vuonna Helsingin asukasluku saavutti 100000, 200000, 300000, 400000 ja 500000?
Onko tuolloin käytetty kyseisen vuoden rajoja vai nykyisiä? Luvut näyttäisivät erilaisilta jos verrataan nykyhetken rajoihin ja kyseisen vuoden rajoihin.

Vastaus

Vastaus ei ole ihan yksinkertainen, sillä luotettavia tilastoja 1900-luvun alkupuolelta ei ole. Asiaa on selvitelty kolmen erilaisen lähteen perusteella:

a)kirkonkirjat (ja siviilirekisteri 1918-)
b)henkikirjat
c)väestölaskennan tulos

Varminta tietoa antaa viimeinen, mutta väestölaskenta suoritettiin vain joka kymmenes vuosi, sotatilan vuoksi se jäi v. 1940 kokonaan suorittamatta.

Alueellinen pohjakin on muuttunut. Väestömäärän kannalta tärkein alueliitos tapahtui vuoden 1946 alusta.

Kirjavuutta tilastoissa saattavat aiheuttaa myös mm. seuraavanlaiset seikat: ulkomaan kansalaisten merkitseminen, poissaolevat/läsnäolevat, karjalainen siirtoväki jne.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_alueellinen_laajeneminen
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helsingin_suuri_alueliitos

Seuraavassa tietoja eri lähteiden mukaan

KIRKONKIRJAT JA SIVIILIREKISTERI
100 000 henkeä vuonna 1902 (vuoden lopussa 100 812)
200 000 henkeä vuonna 1921 (vuoden lopussa 200 208)
300 000 henkeä vuonna 1938 (vuoden lopussa 304 965)
Myöhempiä yksityiskohtaisia tietoja ei tältä osin käytettävissä. Yleisesti tiedettiin, että tämä laskentatapa oli antanut liian suuren lukeman.

HENKIKIRJAT
100 000 henkeä vuonna 1906 (vuoden 1907 alussa 103 485)
200 000 henkeä vuonna 1928 (vuoden 1907 alussa 201 480)
300 000 henkeä vuonna 1946 (vuoden 1946 alussa 341 563)
400 000 henkeä vuonna 1954 (vuoden 1955 alussa 403 970)
500 000 henkeä vuonna 1965 (vuoden 1966 alussa 507 283)
Tässä tilastossa huomattakoon vuoden 1946 alussa voimaan astunut suuri alueliitos.
Tässä yhteydessä on hyvä huomata, että puolen miljoonan ylittävä väkimäärä oli tuolloin vain väliaikainen tulos, vuonna 1975 nimittäin palattiin alhaisempiin lukuihin.

VÄESTÖLASKENNAT
1910 - 136 497 henkeä
1920 - 160 921 henkeä
1930 - 220 027 henkeä
1950 - 369 380 henkeä
1960 - 452 777 henkeä
1970 - 510 352 henkeä

Lähteenä Suomen ja Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat.

Kommentit (0)

Vastauksesi