Minä vuonna ajoneuvovero on säädetty ensimmäisen kerran?

Minä vuonna ajoneuvovero on säädetty ensimmäisen kerran?

Vastaus

Vuotuinen ajoneuvovero, eli käyttömaksu otettiin käyttöön vuonna 1994. Ennen vuoden 1994 alkua rekisteröidyiltä ajoneuvoilta perittiin silloin 500 markkaa vuodessa ja uudemmilta ajoneuvoilta 700 mk. Kahden vuoden ajan auton tuulilasiin ostettiin todisteeksi sisäpuolelle kiinnitettävä verotarralappu. Sen jälkeen laskutus on tapahtunut ajoneuvorekisterin perusteella. Ajoneuvovero jaettiin perusveroon ja käyttövoimaveroon vuoden 2004 lakiuudistuksessa. Perusvero on muuttunut 2010 hiilidioksipäästöihin perustuvaksi.

Ajoneuvojen käyttöä on Suomessa verotettu jo 1920-luvulta alkaen. Vuonna 1922  autoja koskevan leimaverolain perusteella alettiin periä moottoritehoon suhteutettua veroa. Ajoneuvoveroa uudistettiin 1930-luvun lopulla, kun verotuksellisesti edullisempaa dieselpolttoainetta käyttäviä autoja tuli liikenteeseen. Muilta kuin bensiiniä käyttäviltä henkilö- ja pakettiautoilta perittiin käyttövoimaveroa. Moottoriajoneuvovero muuttui samalla ajoneuvon omamassan tai kokonaispainon perusteella määräytyväksi. Vuonna 1965 bensiinikäyttöiset ajoneuvot vapautettiin kokonaan ajoneuvoverosta. Vain yhden vuoden oli käytössä erityinen kokonaispainoon perustuva käyttömaksu. Se perittiin vuonna 1976 kaikista yksityisessä liikennekäytössä olevista henkilöautoista.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi