Miltä webbi-sivulta näkee rauhoitettujen eläinten kaatamisesta maksettavat...

Miltä webbi-sivulta näkee rauhoitettujen eläinten kaatamisesta maksettavat...

Vastaus

Ympäristöministeriö on vahvistanut luonnonsuojelulain (1096/1996) 59 §:n nojalla ohjeelliset korvausarvot rauhoitetuille lajeille. Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista (9/2002) annettiin 3.1.2002. Ohjeelliset arvot auttavat tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=1729&lan=fi

Kommentit (0)

Vastauksesi