Milloinkahan fossiileja on alettu nimittää fossiileiksi, ja miksi niitä on...

Milloinkahan fossiileja on alettu nimittää fossiileiksi, ja miksi niitä on...

Hei!

Milloinkahan fossiileja on alettu nimittää fossiileiksi, ja miksi niitä on nimitetty ennen tämän sanan lanseeraamista? Kuka fossiili -sanan alun perin keksi?

Vastaus

Hei!

Kaisa Häkkisen ”Nykysuomen etymologisen sanakirja” (WSOY, 2004) kertoo, että suomen kielen sana ”fossiili” on lainattu ruotsin kautta ranskasta tai latinasta. Tuo alkuperäinen nimitys tulee latinan sanasta ”fossilis”, joka merkitsee ’esiin kaivettua’. Se puolestaan on johdettu verbistä ”fodere”, ’kaivaa (esiin)’.

Häkkisen mukaan ruotsin kielessä sana ”fossil” on merkinnyt ennen 1800-luvun alkua maasta kaivettua mineraalia, mutta 1800-luvulla se on sitten siirtynyt viittaamaan kivettyneisiin jäänteisiin. Sana on esiintynyt suorana lainana latinasta muodossa ”fossilia” vuonna 1856 Antero Wareliuksen kirjoituksessa. Agathon Meurman on ottanut sen monikkomuodon ”fossiliat” vuonna 1884 ilmestyneeseen sivistyssanakirjaansa, mutta varsinaisesti sana on yleistynyt vasta 1900-luvulla. Suomen kielihän on tieteen kielenä vielä nuori, joten ennen 1800-lukua ei liene ollut tarvetta fossiilin kaltaiselle erityisnimitykselle, eikä fossiileja toisaalta Suomen maaperältä paljon ole löytynytkään.

Englannin kielen sana ”fossil” merkityksessä ’kivettymä’ on osoitteesta http://dictionary.reference.com/browse/Fossil löytyvän Dictonary.comin artikkelin mukaan lainattu latinasta 1700-luvun alkupuolella, mutta sitä ennenkin sillä on ollut samantapainen esiin kaivamisen merkitys kuin ruotsissa. Latina lienee siis sanan alkuperä kieli, mutta kuka sanan on varsinaisesti keksinyt, se lienee peittynyt historian hämäriin.

Ennen nykyisiä tieteellisiä fossiilikäsityksiä fossiileille on annettu monenlaisia selityksiä. Englanninkielisen Wikipedian artikkeli osoitteessa http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil käsittelee niitä. Fossiloituneita luita on esimerkiksi selitetty lohikäärmeen luiksi, ja vuoristoista löytyneitä merieläinten jäänteitä on perusteltu Raamatun vedenpaisumuksella tai muilla myyteillä tai kansantarinoilla. Tosin jo antiikin kreikkalaiset filosofit esittivät, että fossiilit olisivat peräisin elollisista olennoista, mutta tieteellisemmät käsitykset alkoivat kehittyä varsinaisesti vasta renessanssin aikaan.

Kommentit (0)

Vastauksesi