Milloin "You" muuttui pienelle alkukirjaimelle?

Milloin "You" muuttui pienelle alkukirjaimelle?

Englannin kielen opettajani oli tarkka ja aina oikeassa. Hän opetti meidät kirjoittamaan "You" isolla. Nykyään tätä ei enää käytetä, ja tuntuisi, kuin tapa ei olisi jäänyt pois aivan hiljattain: "I definitely would not capitalize "you" just to show politeness or respect. Few English-speakers would understand that that was your intent. They'd just wonder why you used the odd capitalization." Samankaltaisia kommentteja löytyi netistä paljon. Milloinkas näin on päässyt käymään?

8 vastausta

Kysyin asiasta Englantilaisen filologian maisterilta, ja hänkään ei tiennyt milloin muutos on tapahtunut jos tuo on ennen ollut käytäntönä. Suomessa ja Saksassahan käytäntö on hänen mukaansa yleinen, mutta hänellä ei ole opintojen aikana tullut vastaan, että englannissa käytettäisin isolla kirjotettua Youta. Maisterismies suositteli lähettämään kysymyksen eteenpäin Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muutoksen tutkimusyksikön (VARIENGin) blogiin: https://variblog.wordpress.com/varieng-vastaa/

Kommentit (0)
28.03.201511:52
16382
115

Olisi toivottavaa, että koulun opetuksia muistelevat kysyjät (ja vastaajat!) täsmentäisivät, milloin heidän kertomiansa oppeja jaettiin ja mitä oppikirjaa silloin käytettiin. Ei kai suomalaissa kouluissa ole kielten opetuskaan ollut pelkästään opettajan suullisen esityksen varassa ilman oppikirjoja?
Kysyjä ei kerro, mistä hän on päätellyt, että muissakin kouluissa opetettiin hänen kouluaikanaan samalla tavalla ja sen jälkeen on kaikkialla tapahtunut "muutos" pienikirjaimisuuteen. Toisaalta kirjastokaan ei kerro, kuinka pitkältä ajalta haastateltu englanninmaisteri tuntee Suomen koulujen englanninopetuksen kulloisiakin tuulia.

Omat muistot englanninopetuksesta alkavat Y. M. Biesen oppikirjoista 1960-luvun alkuvuosilta. Sen jälkeen on tullut nähdyksi ainakin tusina Suomessa tehtyjä ja toinen mokoma brittiläisiä englannin oppi-, kielioppi- ja käsikirjoja sekä kuunnelluksi likimain yhtä monta opettajaa, enimmäkseen suomalaisia ja brittejä. Missään kirjassa tai millään oppitunnilla ei opetettu kirjoittamaan englannin you-pronominia isolla alkukirjaimella. Opisto- ja korkeakouluopinnoissa ja myöhemmässä täydennyskoulutuksessa kirjallisen viestinnän osuudessa käsiteltiin myös kohteliaisuuden osoittamista; you-pronominin suomalais-saksalainen isokirjaimisuus ei kuulunut siihen. Päinvastoin jotkut opettajat korostivat "you-sanassa ei ole koskaan isoa y:tä", mikä luonnollisesti ei sekään pidä paikkaansa (virkkeen alku, otsikot).

Ammatillisen täydennyskoulutuksen kirjassa "Business or Pleasure : kielioppi" (Gummerus 1999, lisäpainokset 2000 - 2007), joka on räätälöity suomalaisille työelämässä englantia käyttäville, korostetaan persoonapronominien esittelyssä, että pronomini I 'minä' kirjoitetaan aina isolla kirjaimella ja muut pronominit pienellä. "Tämä koskee myös teitittelymuotoa (Te = you)."

Samoihin aikoihin ilmestyneessä lukiokirjassa "Laptop Grammar" (Otava 1996 ja muuttamattomana 10. p. 2004) on huomautus: "You kirjoitetaan isolla alkukirjaimella vain lauseen alussa. Pientä alkukirjainta käytetään myös kohteliaissa kirjeissä." Brittiläisistä sanakirjoista löytyi isolla Y:llä alkavana vain ilmaukset Your Majesty, Your Exellency.

Ammatillisen peruskoulutuksen kirjassa "Business first" (Edita 2001) on kaikissa kirje-esimerkeissä, myös kohteliaissa kutsuissa ja kiitoskirjeissä, you ja your aloitettu pienellä y:llä.

Kirjaston hyllystä löytyi muitakin uudehkoja lukiokirjoja. 
"Grammar rules" (Otava 2003): "You kirjoitetaan isolla alkukirjaimella vain lauseen alussa, ei esimerkiksi kirjeissä tai teitittelymuodossa lauseen keskellä."
"Lukion englannin kielioppi" (Otava 2003): "I kirjoitetaan aina isolla kirjaimella, kun taas you, myös teitittelymuotona, kirjoitetaan lauseen sisällä pienellä."
"As a rule" (WSOY 1996): "Huomaa: you ja your eivät koskaan ala isolla kirjaimella edes kirjeiden kohteliaisuusmuodoissa paitsi lauseen alussa."

Jos suomalaiseen kouluopetukseen on todella kuulunut you-pronominin kirjoittaminen You, siitä lienee yli puoli vuosisataa. Muutos ohjeissa ei ole tapahtunut aivan hiljattain, jos sellaista on edes ollut. Oppikirjat piti kauan tarkastuttaa keskusvirastotason kouluviranomaisilla, ja viimeistään lukiossa tähdättiin valtakunnalliseen ylioppilaskokeeseen. Opetuksen sisällön luulisi olleen melko yhtenäinen kaikissa kouluissa.

Lisäys: Kirjaston varastossa oli vanhempiakin oppikirjoja.

Almilan Koululaisen englanninkirja II (1952) sisältää luvun "How to Write a Letter". Sivulla 146 on huomautus: "Remember that the only forms of address in English are you and your, (small letter!)..."

Auramon - Sohlbergin Englannin kielioppi (1958) s. 157: "Isolla alkukirjaimella kirjoitetaan - - allekirjoituksessa esim. Yours faithfully; sitävastoin ei you ja your  kirjeen tekstissä."

Miettisen Englannin kielioppi (v. 1962 painos), luku Pronominit, 44 § s. 67: "Huom. I kirjoitetaan aina isolla kirjaimella, you taas pienellä." Ensimmäisessä painoksessa (1932) tämä ohje on 35. pykälässä sivulla 36, huutomerkillä vahvistettuna. Teoksen laajempi laitos Englannin kielioppi korkeakouluille ja opettajille (1970) sisältää saman huomautuksen.

Muissa 1960- ja 1970-luvun oppikirjoissa (Antonen - Christensen, Biese, Sohlberg) ei you-sanan alkukirjaimesta huomauteta erikseen, mutta sekä teksteissä että teoriaosuudessa on you-sanassa lauseen sisällä pieni y.
 
 
Ulkomaisista lähteistä löytyi yksi poikkeus, jota ei mainita suomalaisissa koulukirjoissa:
We write He (His, Him), You (Your, Yours) and Thou (Thee, Thy, Thine) when referring to God in Christian, Jewish and Islamic texts.

 

 

Kommentit (0)
03.09.201521:04
5313
61

Ettäs sen nyt tiedätte!

Kommentit (0)
02.10.201821:38
26235
50

Komppaan Sinua, Eero. Vastaavanlaista opetusta minäkin sain alkukirjaimista lyhyen englannin kursseillani lukiossa 1969-71. En muista enää, mitä kirjaa silloin käytettiin. Toisaalta - opettajani oli vanhempi rouva, joka oli oleskellut paljon Englannissa, ja hän korosti, että kohteliaisuus osoitetaan juuri sanavalinnoilla, äänensävyillä ja yleisellä esiintymisellä. Eli että kyse ei ole samasta kuin se, että Ruotsissa sinutellaan kaikkia (paitsi kuningasta).

Täydellinen ymmärtämättömyys näihin asioihin nähden on selvästi havaittavissa esim. tv-ohjelmien suomenkielisessä tekstityksessä. Voidaan kääntää varsin kohtelias angloamerikkalainen dialogi vaikkapa versioksi "anna suolaa, sir", tai "tule huomenna, eversti Jones". Näitä ja muitakin mokia käännöksissä puolustellaan sillä, että kääntäjille maksetaan niin huonosti, että sillä rahalla ei saa kunnon käännöksiä. Voipi olla.

 

Kommentit (0)
02.10.201819:39
49
48

Olin kyllä aika hývä lukion pitkässä englannissa, ja sen jälkeen olen käyttänyt englantia työelämän käytännön tilanteissa. Aloitin englannin kielen opintoni oppikoulun 1. luokalla vuonna 1961. Kyllä meillekin opetettiin, että you kirjoitetaan aina pienellä ja I aina isolla. Mutta valitettavasti koko kouluaikana meille ei opetettu, että englannnin kielellä on mahdollista "teititellä", siis puhua kohteliaasti samoissa tilanteissa kuin missä teititellään mm. suomen kielellä. Eihän se you "teititellessä" mihinkään muutu eikä sen kanssa käytettävät verbit, mutta englannissa kohteliaisuus ja se, ettei olla vielä varsinaisesti sinuja, osoitetaan muilla tavoin, esim. "Would you Mrs Johnson come here, please", "Mr Miller, do you mind if we come at five p.m.", "Here you are, Miss Smith". On valitettavaa, että mm yliopistoissa ammattiin valmistuvien englanninkielisessä opetuksess ai tähdennetä tällaista kohteliasta puhetapaa, joka edelleen on arvossaan liike-elämässä. 
Toivottavasti erittäin hyvä ja mukava englannin kielen opettajani ei nyt pyöri haudassaan. Korjatkaa, jos jokin meni tässä pieleen.

Kommentit (1)
E. K:n koulussa aloitettiin englannin opiskelu jo 1. luokalla, joten engl.tunteja kertyi k... E. K:n koulussa aloitettiin englannin opiskelu jo 1. luokalla, joten engl.tunteja kertyi kahdeksana vuotena. Niiden aikana ei opetettu kohteliasta puhumista. - Meillä pohjoissuomalaisessa pikkukaupungissa tuli 1. luokalla toinen kotimainen kieli ja vasta seuraavana vuonna englanti tai saksa. Seitsemän kouluvuoden kurssi tähtäsi kirjalliseen yo-tutkintoon (kaksipuolinen käännös) eikä minkäänlaiseen puhumiseen.
19.11.2018 19:15 H Niemi 1786
03.10.201806:57
17685
48

Pari viimeistä vastaajaa näyttävät unohtaneen että "you" (alkuaan "ye") on monikkomuoto, eli teitittelyä -- tai alunperin oli, kun se syrjäytti yksikön pronominin "thou", joka elää enää vain runoissa.

Kommentit (2)
Kyllä you-sanan alkuperäinen monikollisuus on tiedossani, samoin thou / ye. Vastauksessa... Kyllä you-sanan alkuperäinen monikollisuus on tiedossani, samoin thou / ye. Vastauksessani korostin juuri sitä, että koska you tavallaan tarkoittaa sekä "sinä" että "Te" (sekä "te"), sanaa "you" ei voi töksäyttää sellaisenaan tilanteissa, joissa suomessa ja monessa muussa kielessä teititeltäisiin. Siis mm täytesanoja ja konditionaalia tarvitaan ("would you be so kind..." / Mr / Mrs / Miss / Ms / Doctor + sukunimi, yms). Valitettavasti nuo kohteliaat ilmaisut jäivät koululaisilta opettelematta 60-luvulla -- ehkä nykyisinkin. Englannin kielessä käytetään siis monimutkaista, usein pitkähköä ilmaisua, silloin kuin monella muulla kielellä voidaan käyttää nopeaa ja lyhyttä teitittelyä. Mutta "puntit ovat tasan". Englantilaiset säästävät puheaikaa ja painomustetta käyttämällä kompaktia ilmaisua "... , please" tilanteissa, joissa mm suomen kielellä käytetään milloin konditionaalia.
11.10.2018 16:38 Eero Kauranen 49
Korjaus: "... tilanteissa, joissa mm suomen kielellä käytetään milloin konditionaalia... Korjaus: "... tilanteissa, joissa mm suomen kielellä käytetään milloin konditionaalia, milloin pitkähköjä (mutta harvemmin käytettyjä" please-sanan vastineita (olkaa niin ystävällinen, ja ...), milloin muita kohteliaisuutta ilmaisevia täytesanoija.
11.10.2018 16:52 Eero Kauranen 49
01.10.201814:58
16382
43

Kysymykseen on vastattu vuonna 2017: Helsingin yliopiston VARIENG, joka mainittiin kirjaston vastauksessa.

https://variblog.wordpress.com/2017/08/25/varieng-vastaa-you-isolla-alkukirjaimella/

"you-pronominia ei nykyään kirjoiteta isolla alkukirjaimella - -. Jos toisin on opetettu, epäilemme tämän olevan suomen kielen vaikutusta. Ennen englannin standardisaatiota kirjoitusasu on vaihdellut - -." Esimerkki on peräti 1700-luvulta.

 

Kommentit (0)
05.03.201911:10
26235
15

Hidas on ison Y:n kuolema suomalaisten mielessä. Melko uudessa kirjaston vastauksessa oli jälleen iso Y, kun kirjoitettiin henkilölle, joka englanniksi kysyi, miten voisi päästä Suomessa kirjastoon töihin. En tiedä, oliko vastaus kopioitu jostain vai vastaajahenkilön itse kirjoittama.

Kommentit (0)

Vastauksesi