Milloin wieniläinen pukimo perustettiin Helsinkiin?

Milloin wieniläinen pukimo perustettiin Helsinkiin?

Vastaus

Valtiotieteiden maisteri Laura Ekholm on väitöskirjatutkimuksessaan Boundaries of an Urban Minority : The Helsinki Jewish Community from the End of Imperial Russia until the 1970s tarkastellut Helsingin juutalaisyhteisön vaiheita 1900-luvun alusta 1970-luvulle. Julkaisu on luettavissa verkossa. Sivulla 82 luetellaan erilaisia suomenjuutalaisten Helsinkiin perustamia vaateliikkeitä. Tässä yhteydessä mainitaan myös wieniläinen pukimo. Sulkuihin perustamisvuodeksi on merkitty 1950.

Vastaaja oli vielä yhteydessä Ekholmiin sähköpostitse. Hän ei ollut aivan varma liikkeen alkuajoista, mutta pisimpään se sijaitsi Kaisaniemessä lähellä Pukevaa. Yrityksen nimi túli siitä että toinen pääomistajista oli kotoisin Wienistä.

Kommentit (0)

Vastauksesi