Milloin verkkojännite Suomessa nostettiin 220 voltista 230 volttiin?

Milloin verkkojännite Suomessa nostettiin 220 voltista 230 volttiin?

Vastaus

Helen Sähköverkko Oy:stä vastattiin, että Suomessa verkkojännitteen nosto 220 voltista 230 volttiin aloitettiin kesäkuussa 1988 (6.6.1988). Siirtymäkaudeksi uuteen 230V nimellisjännitteeseen oli annettu seitsemän vuotta eli vuoteen 1995 asti.Uuteen jännitetasoon siirtymisellä ei ole siis mitään tarkkaa ajankohtaa.Syyt seitsemän vuoden siirtymäjaksoon olivat teknistaloudelliset
tekijät sekä sähkölaitos/verkkoyhtiötasolla että sähkölaitteita valmistavassa teollisuudessa.

Kommentit (0)

Vastauksesi