Milloin tiemerkinnät, kuten kaistaviivat ym. ilmestyivät maanteille Suomessa?

Milloin tiemerkinnät, kuten kaistaviivat ym. ilmestyivät maanteille Suomessa?

Vastaus

Suomen ensimmäinen moottoritie* Tarvon tie avattiin 1962 ja valokuvista näkyy, että tiellä oli kaistamerkinnät, lisäksi tien laidalla olevissa kylteissä opastettiin ajamaan oikealla ja ohittamaan vasemmalta. Myös Nelostiellä oli 1960-luvun alussa oli kaistamerkinnät. 1950-luvun lopulla oli kuitenkin vireillä useita tiehankkeita, joissa tiet saivat kestopäällysteen, joka mahdollisti myös kaistamerkinnät.

Vuonna 1937 hyväksyttiin Valtioneuvoston päätös 529/1937, joka sisältää teknilliset ohjeet teiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, päätöksessä mainitaan kaista, mutta varsinaisista merkinnöistä ei ole mainintaa. Tieliikkenneasetuksen (331/1957) 2. pykälässä todetaan, että ”tässä asetuksessa tarkoitetaan: c ajokaistalla yhdelle ajoneuvolle tarkoitettua ajoradan osaa”. Samalta vuodelta on Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös liikennemerkeistä (384 / 1957), jonka 14. pykälässä käsitellään ajoratamerkintöjä. 1" Ajoradan pintaan voidaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan maalaamalla, nastoilla, erivärisiä päällysteitä käyttäen tai muulla sopivalla tavalla merkitä muun muassa.. b) ajoradan eri ajokaistat, nimenomaan ryhmityksen helpottamiseksi risteyksissä; Päätös tuli voimaan 1.12.1957.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi